Poznaj nasz zespół

Łukasz Cieśla

Łukasz Cieśla

Lider ds. Procesu Inkubacji i Metodyki Tworzenia Innowacji

Dorota Tokarska

Dorota Tokarska

Manager Inkubacji

Joanna Fogler

Joanna Fogler

Manager Inkubacji

Dariusz Bembenek

Dariusz Bembenek

Manager Inkubacji

Grzegorz Majewski

Grzegorz Majewski

Manager Inkubacji

Marcin Szymański

Marcin Szymański

Manager Inkubacji

Edyta Gargaś

Edyta Gargaś

Manager Inkubacji

Mateusz Pawelec

Mateusz Pawelec

Manager Inkubacji

Łukasz Cieśla

Łukasz Cieśla

Lider ds. Procesu Inkubacji i Metodyki Tworzenia Innowacji na rzecz rozwoju Startupów

Jest pasjonatem metodyk rozwoju innowacji (w tym: Customer Development, Lean Startup, Growth Hacking, Business Model Innovation, Cross-industry Innovation), a także autorem wielu unikatowych podejść związanych z testowaniem i skalowaniem biznesu (w tym: Corporate-Startup Synergy Sprint, MVP Building & Testing Process, Revenue Model Tactics).

W ramach podejmowanych aktywności biznesowych i doradczych, Łukasz współpracował łącznie z 500 firmami innowacyjnymi (z ponad 25 krajów, z 6 kontynentów). Aktywnie uczestniczy w wydarzeniach międzynarodowych jako reprezentant polskiego środowiska innowacji, w tym: Websummit w Lizbonie, Pioneers Festival we Wiedniu, South by Southwest w Austin, I4MS w Budapeszcie, unBound Digital tech w Londynie, Heureka w Berlinie czy Gitex w Dubaju.

Startupy wspiera szczególnie w obszarze modelowania biznesowego, procesu budowy MVP, szybkich i zwinnych testów Lean, wypracowywania partnerstw B2B oraz skalowania biznesu.  

Obecnie współzarządza Open Innovation House, która za cel stawia sobie tworzenie efektywnych ekosystemów „otwartych innowacji” w dojrzałych firmach i oferuje sprawne, pragmatyczne, metodologicznie poprawne wdrożenia typu corporate-startup. Jest także wykładowcą gościnnym na uczelniach wyższych, m.in. Akademii Górniczo-Hutniczej oraz Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Edyta Gargaś

Edyta Gargaś

Manager Inkubacji

Od 2016 roku związana ze środowiskiem startupowym. W latach 2016-2017 r. dbała o prawidłowe wdrożenie projektu  „Platformy Startowe” w Inkubatorze Technologicznym w Stalowej Woli gdzie odpowiadała m. in. za inkubację spółek typu startup, organizację wsparcia prawnego, księgowego, podatkowego, marketingowego dla spółek, oraz brała udział w opracowaniu modeli biznesowych, weryfikacji rynkowej produktu/usługi.

Aktywnie działa na rzecz rozwoju biznesu w Stalowowolskiej Strefie Gospodarczej. Członek inicjatywy „Stalowy Startup”, współorganizatorka spotkań związanych z animacją i networkingiem środowiska startupowego w Stalowej Woli, w tym Startup Mixer i Busines Mixer.

Pomaga wprowadzać na rynek produkty, których klienci rzeczywiście chcą. W swojej pracy ze startupami aktywnie korzysta z metodologii Design Thinking i Lean Startup.

Joanna Fogler

Joanna Fogler

Manager Inkubacji

Chief Innovation Strategist w Fundacji Mobile Open Society through Technology (MOST). 

Aktywnie wspiera rozwój eksosystemu ważnych społecznie innowacji. Współpracuje z innowatorami, startupami, inkubatorami/akceleratorami biznesowymi i funduszami inwestycyjnymi. Doradca, mentor, opiekun startupów krajowych i zagranicznych w projektach doradczych oraz programach inkubacyjnych i akceleracyjnych (ostatnio m.in. Warsaw Booster, Akademicka Liga Startupów, Startups powered by Invest in Łódź). Według rankingu Vestbee jest jedną z TOP100 najbardziej aktywnych i inspirujących kobiet na polskim rynku, które przyczyniają się do rozwoju ekosystemu startupów i inwestycji venture capital w Europie Środkowo-Wschodniej.

Ekspert w zakresie strategii go-to-market, customer development, VP & Business Model Design. Analizuje i ocenia projekty B+R pod kątem ich potencjału rynkowego i atrakcyjności inwestycyjnej. Wspólnie z innowatorami wypracowuje modele biznesowe, wyznacza ścieżki komercjalizacji, kierunki rozwoju i cele strategiczne, wspiera w przygotowaniu projektów do pozyskania grantów krajowych i międzynarodowych. 

Autorka kilkudziesięciu biznesplanów, memorandów inwestycyjnych, strategii komercjalizacji i rozwoju. Członek Panelu Pozytywnych Postaci Startupów Pozytywnego Wpływu. Ekspert w programie “Climate Leadership” powered by UN Environment. Ekspert w programie Innovation Coach. Ekspert biznesowy Agencji Rozwoju Innowacji SA w projekcie “Czwarty wymiar zmiany”. Ekspert PARP w projektach: “Planowanie strategiczne w MMŚP”, “ISR – Instrument Szybkiego Reagowania”, “SOB – Społeczna Odpowiedzialność Biznesu” (2012-2016). Certyfikowany Prince2 Practitioner.

Ukończyła studia doktoranckie w zakresie ekonomii na Polsko-Francuskich Europejskich Studiach Doktoranckich SGH w Warszawie. Tytuł magistra uzyskała na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendystka Uniwersytetu Roberta Schumana w Strasburgu.

Dorota Tokarska

Dorota Tokarska

Manager Inkubacji

Ze środowiskiem startupowym związana od 4 lat jako ekspert ds. analiz finansowo-ekonomicznych oraz ekspert ds. oceny wniosków. W Unicorn Hub wsparła 32 start-up’y w obszarze przygotowania eksperymentów biznesowych, analizy konkurencji oraz harmonogramów rzeczowo-finansowych. Uczestniczyła jako manager innowacji w programie pilotażowym „GovTech_InnoLab powered by Unicorn Hub”. Pracownik badawczo-dydaktyczny Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z niemal 20-letnim doświadczeniem, magister ekonomii, doktor nauk społecznych w dyscyplinie socjologia, koordynator kierunku Management oraz przedmiotu ogólnouniwersyteckiego Przedsiębiorczość.

Marcin Szymański

Marcin Szymański

Manager Inkubacji

Co-founder Open Innovation House, ekspert innowacji, posiada kompetencje w zakresie prowadzenia projektów, audytu procesów, wdrożeń systemów IT, rozwoju startupów, wdrażania innowacji w środowisku dojrzałych firm. Swoje doświadczenie zdobywał pracując z korporacjami oraz startupami w Polsce, Kanadzie, Brazylii i Chinach.

Innowacje rozwijał w globalnych firmach technologicznych, przemysłowych, przetwórczych i usługowych. Jego doświadczenie tworzy bogata historia współpracy z dużą liczbą startupów.  Świetnie czuje się facylitując współpracę dojrzałych firm i małych spółek technologicznych tak. Kooperował również z takimi instytucjami jak PARP, ARP oraz PFR. Opowiada o innowacjach na polskich uczelniach. Scoutuje rozwiązania startupowe w Polsce i w Europie – dla korporacji i dla funduszy VC.

Buduje i wdraża narzędzia niezbędne do rozwoju innowacji, w szczególności takie, które umożliwiają: (1) budowanie i testowanie produktów, (2) otaczanie ich innowacyjnym modelem biznesowym (3) odnajdywanie modeli monetyzacji oraz ustalenia ceny (4) oraz łączenie korporacji i startupów. Z pasją prowadzi warsztaty stymulujące innowacyjność firm oraz ich pracowników.

Grzegorz Majewski

Grzegorz Majewski

Manager Inkubacji

Ekspert w zakresie rozwijania i finansowania startupów technologicznych.

Doświadczenie zawodowe Grzegorza opiera się na aktywnym udziale we współtworzeniu polskiego ekosystemu finansowania venture capital. W latach 2011-2017 reprezentował agencje rządowe (Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju), odpowiedzialne za finansowanie instrumentów finansowych skierowanych do sektora innowacyjnych przedsiębiorstw.

Od lipca 2017 roku Grzegorz prowadzi działalność w zakresie budowania strategii inwestycyjnej dla funduszy VC i pozyskiwania kapitału przez innowacyjne startupy. Specjalizuje się również w komercjalizacji projektów o charakterze B+R oraz z ramienia akceleratora MITEF CEE, wspiera spółki technologiczne w zakresie realizacji wdrożeń pilotażowych. 

Mateusz Pawelec

Mateusz Pawelec

Manager Inkubacji

Ekspert w zakresie skutecznego wdrażania rozwiązań w sektorze medycznym i wysokich technologii. Specjalista w zakresie metodologii wdrażania projektów technicznych , optymalizacji procesów i budowania strategii produktowych. Zarówno jako menadżer, jak i konsultant zewnętrzny, Mateusz od ponad 15 lat jest zaangażowany w wiele międzynarodowych projektów:

  • Na podstawie pracy dyplomowej Mateusz stworzył nową jednostkę biznesową w istniejącej firmie, która z sukcesem zaprojektowała i wdrożyła na rynek ponad 10 wyrobów medycznych.
  • Razem z zespołem start-upowym Andiamo (One to Watch za 2015 r. autorstwa Richarda Bransona) brał udział we wdrożeniu pierwszego systemu medycznego dla sektora O&P, w całości refundowanego przez NHS w Wielkiej Brytanii.
  • Razem z zespołem Aether Biomedical jako pierwsi uzyskali zwrot kosztów zakupu bionicznej ręki poprzez system refundacji w Stanach Zjednoczonych, co pozwoliło na znaczny wzrost sprzedaży i pozyskanie 6 mln $ w Serii A. 
  • Jako Menedżer Inkubacji UnicornHub brał udział w budowaniu modeli biznesowych blisko 40 startupów. 

Absolwent (z wyróżnieniem) Inżynierii Mechanicznej i Medycznej na Politechnice Gdańskiej i Gdańskim Uniwersytecie Medycznym oraz kierunku GFKM Project Management pod patronatem Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Audytor Dyrektywy MDD 93/42/EEC oraz systemu zarządzania jakością wyrobów medycznych ISO 13485

Jako praktyk dzielił się swoim doświadczeniem ze studentami Politechniki Gdańskiej (wydział Mechaniczny i Inżynieria Medyczna) oraz Akademii Sztuk Pięknych (wydział Wzornictwa Przemysłowego).

Dariusz Bembenek

Dariusz Bembenek

Manager Inkubacji

Posiada ponad 14-letnie doświadczenie w obszarze wsparcia firm technologicznych. Karierę zawodową rozpoczął w Krakowskim Parku Technologicznym, gdzie w latach 2009 -2016 odpowiadał za tworzenie i rozwój usług dla firm technologicznych. Był również Prezesem Funduszu Zalążkowego KPT. Od 2016 r. w ramach własnej działalności pomaga innowacyjnym firmom technologicznym w ich rozwoju, w tym pozyskaniu finansowania zewnętrznego.

Od 2018 r. do dziś pomaga tworzyć i realizować programy inkubacji i akceleracji. Jest jednym z pomysłodawców Platformy Startowej Unicorn Hub. Dodatkowo w latach 2019-2023 aktywnie wspierał rozwój startupów, w tym m.in.: (1) pełnił rolę Opiekuna startupów w ramach programu KPT ScaleUp, wspierając realizację projektów pilotażowych wdrażanych przez startupy przy udziale takich firm jak Grupa TAURON, PGNiG, Warbud, Werner Kenkel czy Grupa Maspex; (2) pełnił rolę Coacha w projekcie Climate Accelerator, (3) pełnił rolę Opiekuna startupów w EIT Digital Venture Program, (4) wspierał zagraniczne startupy w ramach programu KPT Poland Prize. Od lat prowadzi szkolenia / warsztaty z obszaru modelowania biznesowego, rozwoju innowacyjnych projektów, finansowania innowacji.

Platforma Startowa Unicorn Hub 2.0

tel. +48 81 710 46 30 

e-mail: kontakt@unicornhub.pl

Projekt „Platforma Startowa Unicorn Hub – Edycja II” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027, Priorytet FEPW.01 Przedsiębiorczość i Innowacje, Działanie FEPW.01.01 Platformy startowe dla nowych pomysłów, Komponent I Inkubacja – rozwój nowego pomysłu biznesowego.