Aktualności


III RUNDA INKUBACJI – WYNIKI – POGŁĘBIONA OCENA MERYTORYCZNA

III RUNDA INKUBACJI – WYNIKI – POGŁĘBIONA OCENA MERYTORYCZNA

  Informujemy, że Panel Ekspertów zakończył 3 etap oceny wniosków. Po wstępnej ocenie merytorycznej do dalszego etapów wybrano 50 najlepszych...
Read More
III RUNDA INKUBACJI – INFORMACJA O SELECTION DAYS

III RUNDA INKUBACJI – INFORMACJA O SELECTION DAYS

Ważna informacja dla Pomysłodawców, którzy uczestniczą w etapie Wideokonferencji. Informujemy, że ostatni etap oceny Państwa pomysłów - SELECTION DAYS -...
Read More
III RUNDA INKUBACJI – WYNIKI – WSTĘPNA OCENA MERYTORYCZNA

III RUNDA INKUBACJI – WYNIKI – WSTĘPNA OCENA MERYTORYCZNA

  Informujemy, że Panel Ekspertów zakończył 2 etap oceny wniosków. Po wstępnej ocenie merytorycznej do dalszego etapów wybrano 70 najlepszych...
Read More
III RUNDA INKUBACJI – WYNIKI – OCENA FORMALNA

III RUNDA INKUBACJI – WYNIKI – OCENA FORMALNA

  Informujemy, że Panel Ekspertów dokonał oceny formalnej wniosków, które zostały złożone do III rundy inkubacji. Zapraszamy do zapoznania się...
Read More
Liczba zakwalifikowanych wniosków i terminarz oceny

Liczba zakwalifikowanych wniosków i terminarz oceny

  Informujemy, że ponownie został pobity rekord liczby wniosków. Do naszej Platformy Startowej wpłynęło aż 229 wniosków do III rundy...
Read More
UNICORN HUB DEMODAY#2 za nami

UNICORN HUB DEMODAY#2 za nami

    Fundacja „OIC Poland” oraz 12 partnerów  tworzących ekosystem rozwoju pomysłów biznesowych w ramach Platformy Startowej Unicorn Hub zorganizowała...
Read More
1 2 3