O PROJEKCIE

Platforma Startowa

UNICORN HUB – Edycja II

Wartość projektu: 21 678 972.25 pln
Dofinansowanie: 21 678 972.25 pln

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej,  Działanie 01.01 Platformy startowe dla nowych pomysłów Komponent I: Inkubacja – rozwój nowego pomysłu biznesowego.

Celem Projektu jest wsparcie rozwoju innowacyjnych startupów z Polski Wschodniej, za pomocą kompleksowego programu inkubacji przygotowującego firmy  typu startup do wejścia na rynek.

 

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby fizyczne lub zespoły składające się z osób fizycznych posiadający Pomysł biznesowy mający charakter innowacji produktowej na poziomie co najmniej krajowym, rozumianej jako „wprowadzenie na rynek przez dane przedsiębiorstwo wyrobu lub usługi, które są nowe lub znacząco udoskonalone w zakresie swoich cech lub zastosowań. Zalicza się tu znaczące udoskonalenia pod względem specyfikacji technicznych, komponentów i materiałów, wbudowanego oprogramowania, łatwości obsługi lub innych cech funkcjonalnych.

Dołączając do programu inkubacji możesz liczyć na:

 • pomoc w sformalizowaniu działań swojego startupu,
 • wsparcie w zakresie iteracyjnego modelowania biznesu, walidacji założeń,
 • wsparcie w opracowaniu pierwszej wersji produktu.

Dodatkowo, program otwiera możliwość uzyskania bezzwrotnego dofinansowania na rozwój projektu, mającego na celu wprowadzenie planowanych produktów i usług na rynek.

W ramach programu inkubowane będą pomysły wpisujące się w specjalizacje:

medycyna i zdrowie

Projekty m.in. z obszarów: zdrowa żywność i suplementy, opieka zdrowotna i terapie w tym nowe leki, turystyka zdrowotna i wypoczynkowa, profilaktyka zdrowotna, rehabilitacja i rekonwalescencja, technologie medyczne i diagnostyka oraz inne projekty związane z Medycyną i Zdrowiem, w tym projekty rozwijane w innych dziedzinach, ale z potencjałem do zastosowania w dziedzinie medycyny i zdrowia.

projekty horyzontalne

Specjalizacja horyzontalna obejmuje projekty z dowolnej branży, charakteryzujące się innowacyjnością oraz odpowiednim potencjałem biznesowym.

Jak to działa?

Lider projektu

Partnerzy

 • Lubelska Akademia WSEI 
 • Sentinel Innovation Sp. z o. o.
 • Fundacja Mobile Open Society through Technology (MOST)
 • Miejski Zakład Komunalny w Stalowej Woli
 • Centrum Medyczne „Sanitas”

Partnerzy ekosystemowi

 • Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki
 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Politechnika Białostocka
 • Krakowskie Centrum Innowacyjnych Technologii INNOAGH sp. z o.o.
 • INNOventure ASI Sp. z o.o
 • IZBA GOSPODARCZA ALTERNATYWNYCH SPÓŁEK INWESTYCYJNYCH (IGASI)
 • Podkarpackie Centrum Innowacji Sp. z o.o.
 • Britenet sp. z o.o.
 • Grupa UNIMOT S.A. / AVIA Solar

 

 • SOLWIT S.A.
 • Vena Art Sp. z o.o.
 • Laven SA
 • Consonance Sp. z o.o.
 • ALETO.DESIGN
 • Arfa s.c. Bogusław Szczygieł, Rafał Wachowicz
 • Refericon Sp. z o.o.
 • UXMINING Sp. z o.o.
 • RMBS
 • RevDeBug.com
 • Business Horizon Sp. z o.o.

Platforma Startowa Unicorn Hub 2.0

tel. +48 81 710 46 30 

e-mail: kontakt@unicornhub.pl

Projekt „Platforma Startowa Unicorn Hub – Edycja II” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027, Priorytet FEPW.01 Przedsiębiorczość i Innowacje, Działanie FEPW.01.01 Platformy startowe dla nowych pomysłów, Komponent I Inkubacja – rozwój nowego pomysłu biznesowego.