PRZEDSTAWIAMY LISTĘ WNIOSKÓW TOP60, w ramach I rundy naboru do Unicorn Hub 2.0.

OCENA FORMALNA i Pierwszy etap oceny merytorycznej WNIOSKÓW INKUBACYJNYCH ZŁOŻONYCH DO I RUNDY INKUBACJI w II edycji Platformy Startowej Unicorn Hub ZAKOŃCZONY!

W kolejnym etapie oceny merytorycznej: Etap 2B podczas wideokonferencji oceniany będzie Potencjał Pomysłu (Zespołu).

 

Platforma Startowa Unicorn Hub 2.0

tel. +48 81 710 46 30 

e-mail: kontakt@unicornhub.pl