Za nami wiele, a przed nami jeszcze więcej…

Osiągnięcia i perspektywy rozwoju Unicorn Hub

 

Platforma Startowa Unicorn Hub rozpoczęła swoją działalność w styczniu 2019 roku i kontynuowała prace nad rozwojem biznesów aż do sierpnia 2023 roku. Blisko pięć lat ciężkiej pracy Zespołu Unicorn Hub i całego ekosystemu przyniosło wymierne korzyści oraz wiele sukcesów, zarówno tych mniejszych, jak i tych o znaczeniu światowym. Unicorn Hub działał w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, realizując Program Operacyjny 1.1.1 Platformy Startowej dla Nowych Pomysłów. W ramach tego programu Fundacja “OIC Poland” wspierała startupy z branż IT/ICT, Smart City/Transport oraz Medycyna i Zdrowie.

WSPÓŁPRACA

Ekosystem tworzyło ponad 30 podmiotów zorientowanych na działania prorozwojowe. Fundacja „OIC Poland”, animator Platformy, realizowała program w partnerstwie z Miejskim Zakładem Komunalnym w Stalowej Woli, Akademią WSEI, funduszem Innoventure, Centrum Medycznym Sanitas, Krakowskim Parkiem Technologicznym, Sentinel Innovation, agencją marketingową Vena Art, KLS Partners, Konfederacja Lewiatan czy Summer Agency. Przez kolejne 5 lat ekosystem rozbudowywał się, tworząc tym samym większe możliwości rozwoju dla Startupów, które rozwijały swój produkt w środowisku biznesowym Unicorn Hub. „Współpraca to klucz do bycia dobrym. To właśnie współpraca partnerów zbudowana wokół Unicorn Hub dała nam tą wielką przewagę. Ludzie, którzy przez kilka lat, z wielkim zapałem budowali naszą markę, odpowiednio dobrani, reprezentujący różne środowiska i odmienny punkt widzenia, o dopasowanych umiejętnościach i niezbędnej wiedzy. Zespół Animatora i Partnerów, Managerowie Inkubacji, Eksperci, którzy nawzajem się wspierają. To właśnie pokazuje jaką wartość w innowacjach stanowią ludzie” – mówi Agata Koprowska, Manager ds. rozwoju w Unicorn Hub.

EFEKTY

Wymierne efekty realizacji projektu Platformy Startowej przez kilka lat jej funkcjonowania to:

 • 10 rund inkubacji – łącznie ponad 40 miesięcy intensywnej pracy,
 • 341 startupów, które opracowały swój unikatowy model biznesowy,
 • 82 startupy z branży medycznej,
 • ponad 2000 uczestników szkoleń i warsztatów,
 • ponad 100 ekspertów współpracujących ze startupami,
 • ponad 110 milionów złotych dofinansowania dla startupów w ramach programu 1.1.2 POPW.
 • ponad 2500 aplikacji do programu

Powyżej wskazane dane liczbowe doskonale obrazują osiągnięcia Unicorn Hub podczas kilkuletniej aktywności. W tym czasie zorganizowano wiele wydarzeń, konferencji, warsztatów i spotkań. Ponad 300 innowacyjnych pomysłów biznesowych zostało wyselekcjonowanych w wieloetapowym procesie selekcji i pomyślnie ukończyło program inkubacji, testując swoje Minimum Viable Product (MVP) na rynku. Przeprowadzono szereg walidacji, eksperymentów i badań przy wsparciu doświadczonych Mentorów.

„Zespoły rozpoczynające działalność w platformie inkubacyjnej mogą czerpać różnorodne korzyści.  Pomysłodawcy przychodzą do nas z ideą biznesową, którą chcą przekształcić w działający biznes. Dzięki przyjętej metodologii platforma umożliwia stworzenie kompleksowego modelu biznesowego, gdzie sukces nie zależy tylko od samego produktu, lecz także od sposobu jego wdrożenia – mówi Mateusz Pawelec, Manager Innowacji. Przygotowujemy zespoły do tego, jak wygląda wdrożenie na rynek, kładąc duży nacisk na ochronę własności intelektualnej, certyfikację i inne elementy niezbędne do komercjalizacji. Po ustaleniu kształtu spółki, model jest konfrontowany z oczekiwaniami i potrzebami rynku. To często pierwsza okazja dla startupów, aby skontaktować się z potencjalnymi klientami i sprawdzić, czy projektowany produkt spełnia ich potrzeby.  Wszystkie te działania mają na celu stworzenie rozwiązań zarówno “mądrych” jak i możliwych do wdrożenia, które znalazły uznanie wśród odbiorców” – dodaje Mateusz, ekspert w obszarze wdrażania produktów medycznych na rynek.

SUKCESY UNICORN HUB

Unicorn Hub został doceniony przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, a to wiadomo uskrzydla i motywuje. W 2020 roku Platforma Startowa otrzymała dodatkowe środki na rozwój, blisko 10 milionów więcej, wobec czego zwiększona została liczba startupów i zwiększone moce rozwojowe i biznesowe. Dodatkowi, nowi Managerowie i eksperci, więcej środków na zbudowanie pierwszej, minimalnej wersji produktu. Nowe partnerstwa, choćby z Amazon czy Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną (TSSE) EURO-PARK WISŁOSAN. To wszystko zaowocowało. Plan rozwojowy i założenia merytoryczne w dziesięciu rundach inkubacji, pomimo wielu zaskakujących sytuacji, jak choćby wybuch Pandemii, udało się zrealizować w 100 procentach. Potwierdzają to analizy i badania ankietowe przeprowadzone wśród startupów przez PARP. Platforma Unicorn Hub została oceniona na bardzo wysokim poziomie w kolejnych latach 2021, 2022. Wyniki badania wśród startupów, przeprowadzonego przez firmę EU-CONSULT sp. z o.o., wykazały wyjątkowo wysoką ocenę Platformy Startowej Unicorn Hub w kluczowych obszarach, a mianowicie:

 • Wysoka trafność przeprowadzonych analiz rynkowych, co potwierdzają najwyższe noty w tej kategorii w porównaniu z innymi platformami.
 • Doskonała współpraca z Managerami Inkubacji: 97% pozytywnych ocen („bardzo dobrze” i „dobrze”).
 • Bezkonkurencyjna ocena wypracowanych rozwiązań, które zyskały 94% pozytywnych opinii („bardzo dobrze” i „dobrze”).
 • Wysoki poziom satysfakcji startupów z całego okresu wsparcia, co potwierdziło 37% ocen na poziomie „celującej” – najwyższy wynik w porównaniu z innymi platformami. Dodatkowo 33% startupów oceniło wsparcie jako „bardzo dobre”, a 17% jako „dobre”. Warto zaznaczyć, że nie odnotowano żadnych ocen na poziomie „dopuszczalnym” ani „niedostatecznym”.

To prawdziwy sukces dla całego Zespołu Unicorn Hub.  Poziom rozwoju startupów, potwierdzenie ich innowacyjności i odpowiedź inkubowanych rozwiązań na rzeczywiste potrzeby rynkowe, odzwierciedla wysoki wskaźnik startupów, które uzyskały dofinansowanie z poddziałania 1.1.2 POPW na wdrożenie pomysłu biznesowego na rynek. Ponad 110 milionów złotych robi wrażenie, a to jeszcze nie wszystko. Wiele zespołów uzyskało wejścia inwestycyjne w VC, wiele rozpoczęło ekspansję swoich produktów na rynki zagraniczne. Trudne projekty z branży medycznej stały się kluczową specjalizacją Unicorn Hub.

W ramach I edycji „Platformy Startowej – Unicorn Hub” Centrum Medyczne Sanitas udzieliło doradztwa kilkudziesięciu Startupom z branży medycznej. CM Sanitas wsparło Startupy w zakresie rozwoju i dostosowania pomysłów biznesowych do warunków rynkowych. CM Sanitas oferowało również testowanie produktów medycznych we własnej placówce medycznej. „Jesteśmy wdzięczni, za to że mogliśmy wziąć udział w tak wartościowym projekcie. Mieliśmy możliwość wesprzeć młodych, przyszłych, innowacyjnych przedsiębiorców we wdrażaniu produktów medycznych (np. plaster prewencyjny przeciwodleżynowy lub innowacyjne urządzenie do rehabilitacji stawu skokowego), które znacząco poprawiły standard leczenia pacjentów w naszej placówce medycznej i na całym świecie. Pomysły tych młodych ludzi są dla nas inspiracją do dalszego rozwoju naszej placówki”– mówi Dr n. med. Cezary Sawulski –  Ekspert Unicorn Hub reprezentujący CM Sanitas.

SUKCESY STARTUPÓW

Efektem współpracy z Unicorn Hub są przede wszystkim indywidualne sukcesy zespołów, które wprowadziły swoje produkty na rynek. Doskonałym przykładem jest zespół Pioligon, finalista 3. edycji programu MIT Enterprise Forum CEE oraz III edycji konkursu Huawei Startup Challenge. Wykorzystując metody obliczeniowe, zespół skutecznie rozwija platformę do projektowania leków peptydowych. Podobnie, zespół Play.air, który znalazł się w TOP 7 konkursu Mother and Child Startup Challenge, a także był finalistą Warsaw Booster z projektem Binderless. Znakomitym przykładem sukcesu jest również firma IQ Biozoom, która znalazła się w elitarnym gronie TOP 10 najbardziej innowacyjnych firm, odpowiadających na potrzeby zdrowotne mieszkańców Europy.” Jak mówi Joanna Broy, EIT Health InnoStars Ecosystem Lead for Poland „Sukces IQ Biozoom na tle konkurentów z całej Europy podkreśla nie tylko znaczenie rozwiązania, ale i siłę zespołu, który ugruntował pozycję ważnego gracza w dziedzinie innowacji w opiece zdrowotnej”.

Sukcesy liderów startupów wywodzących się z Unicorn Hub, takich jak Karolina Borner z zespołu Vocally, której nazwisko znalazło się na II miejscu wśród 50 najbardziej kreatywnych ludzi w biznesie, również stanowią siłę napędową dla całego ekosystemu. Przy wsparciu Unicorn Hub stworzyła ona aplikację mobilną, wykorzystującą sztuczną inteligencję, która umożliwia samodzielny trening głosu.  Rozwój startupów zaowocował także inwestycjami kapitałowymi, przykładowo startup aPropo pozyskał ponad 1,1 miliona złotych od Funduszu LT Capital, natomiast spółka Prevlly otrzymała ponad 2 miliony złotych na rozwój, zabezpieczenie praw autorskich oraz budowę prototypu. Wspomniany powyżej startup Vocally pozyskał 1 milion złotych od Funduszu TDJ Pitango Ventures.

„Startup aspirujący wysoko, będzie potrzebował finansowania. Naturalnym źródłem pieniędzy będą dla niego inwestorzy kapitałowi czyli fundusze venture capital czy aniołowie biznesu, bo tylko takie podmioty są w stanie dostarczyć środki szybko, elastycznie i w odpowiedniej wysokości. Jednak inwestorzy tacy niezwykle rzadko angażują się w projekty, które są na bardzo wczesnym etapie i oczekują pokazania dotychczasowych osiągnięć. Osiągnięcia te są podstawą do wyceny takiego startupu, a wycena przekłada się na to jak korzystna będzie oferta inwestora. W naszych warunkach jedynym miejscem gdzie startup na etapie seed jest w stanie zbudować taką wartość nie oddając zbyt wcześnie swoich udziałów są Platformy Startowe i późniejsze wsparcie w postaci Grantów z PARP” – komentuje Marcin Bielówka – partner zarządzający INNOventure ASI i ekspert Unicorn Hub.

CO DALEJ?

Przed nami druga edycja, która właściwie rozpoczęła się od stycznia 2024 roku, w nowej odsłonie Platformy Startowej Unicorn Hub. Nowe wyzwania, nowe pomysły, nowi Partnerzy i jeszcze bardziej rozbudowany ekosystem. To też nowe szanse, ale i ryzyka. Najbliższy plan działania zespół Unicorn Hub ma wyznaczony i patrzy na to z dużym optymizmem. Jeszcze ciekawszy program i więcej możliwości oraz grant finansowy dla pomysłodawców. Co więcej, z dumą ogłaszamy, że Unicorn Hub poszerza swoje możliwości, gdyż Fundacja „OIC Poland” wkrótce uruchomi program akceleracyjny Unicorn Hub Startup Booster. Zaprosimy do niego także startupy, które zakończyły pozytywnie pierwszą edycję Platform Startowych i wdrożyły swoje produkty na rynek. Mamy za sobą wiele cennych doświadczeń, lecz przed nami jeszcze więcej wyzwań. Dyrektor Projektów Europejskich – Jacek Korzeniak, podsumowuje prorozwojowe inicjatywy Fundacji OIC Poland:

„Pierwsza edycja Platformy Startowej Unicorn Hub to nieustanny rozwój. Nie tylko uczyliśmy startupy jak być zwinnym, ale sami wdrażaliśmy te zasady w życie. Nieustannie testowaliśmy i udoskonalaliśmy program inkubacji. Zdarzały się też kroki w tył. W ostatniej rundzie, od jednego z uczestników, który wrócił do programu z innym pomysłem i nowym zespołem, a brał udział w I rundzie, usłyszałem, że obecny program to zmiana na plus o 1000 %. To chyba największy sukces, że ciągle się rozwijamy, doskonalimy i potrafimy dopasować do zmieniającej się rzeczywistości. Dobrze też pokazały to czasy Covidu, gdzie nasze plany programowe, nie zmieniły się nawet o gram, zmieniliśmy metody pracy i narzędzia, ale wartość dowieźliśmy taką samą. Super merytoryczny zespół, cały czas dążący do doskonałości to chyba największy sukces projektu. Cieszą też oczywiście sukcesy naszych startupów, liczne nagrody, udane product placement czy pozyskiwanie dodatkowych rund finansowania. Są też przykłady rozwiązań, które za chwilę zmienią świat – dosłownie. To głównie produkty medyczne, gdzie jesteśmy już blisko prawdziwych przełomów. Ogromnie cieszy że mogliśmy to tego dołożyć swoją cegiełkę.  Nowa edycja to w zasadzie nic nowego, to dalsza ciągła zmiana.  Już na starcie, mamy mocno odświeżony program inkubacji. Nie chcę zdradzać za dużo szczegółów, powiem tylko że będzie więcej walidacji i testów rynkowych, właściwie od pierwszego dnia. Zależy nam na tym, aby wydana na zakończenie programu rekomendacja, miała wartość a inkubowane projekty – zbudowaną solidną bazę.”

Zapraszamy do śledzenia naszej strony internetowej: www.unicornhub.pl oraz social mediów.

 

 

Platforma Startowa Unicorn Hub 2.0

tel. +48 81 710 46 30 

e-mail: kontakt@unicornhub.pl