Startujemy!

 W dniu 29 grudnia 2023 roku, Fundacja “OIC Poland” jako Lider Projektu „Platforma Startowa – Unicorn Hub edycja II” podpisała z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości umowę na dofinansowanie projektu. Przedmiotowa umowa pozwoli w ciągu najbliższych 4 lat objąć wsparciem 270 innowacyjnych startupów. Dziękujemy za zaufanie.

 

Platforma Startowa Unicorn Hub 2.0

tel. +48 81 710 46 30 

e-mail: kontakt@unicornhub.pl