ZAX TECHNOLOGY Sp. z o. o.

Branża:

IT/ICT

 

Opis pomysłu:

Celem projektu jest stworzenie systemu, który daje możliwość zarabiania na swoim śladzie cyfrowym, dostarcza lepszej jakości danych oraz umożliwia komercjalizację danych posiadanych przez przedsiębiorstwa z inicjatywy ich klientów. Innowacja rozwiązania wynika z modelu biznesowego oraz technologii, tworzących platformę, w której użytkownik jest świadomym podmiotem a nie przedmiotem na rynku obrotu danymi – czerpie z niej wartość oraz otrzymuje realną kontrolę nad swoją cyfrową tożsamością. Ponadto, system ułatwia czerpanie wartości z danych przez przedsiębiorstwa w wyniku innowacji produktowej umożliwiającej outsourcing procesu sprzedaży danych z zachowaniem bezpieczeństwa obrotu (automatyzacja uprawnień RODO). W wyniku świadomie podjętych działań użytkownik będzie mógł zgromadzić w jednym miejscu swój ślad cyfrowy, który zostawia w wyniku używanych aplikacji. Posiadając taki zestaw danych nabędzie on realną możliwość czerpania z nich wartości poprzez sprzedaż oraz nadzór nad czasem i zasięgiem ich wykorzystywania. Do dalszego rozwoju potrzebne jest wsparcie inwestycyjne prac nad  rozwojem technologii oraz skalowalnością wyników biznesowych.

 

Zespół:

dr Wojciech Kurowski
Prezes Zarządu
Kamil Jaczewski
Członek Zarządu

 

Kontakt :

ZAX TECHNOLOGY Sp. z o. o.
wojtek@zaxdata.com
www.zaxdata.com

 

Finansowanie:

Spółka pozyskała dofinansowanie w ramach Poddziałania 1.1.2 POPW – konkurs nr 1/2019, runda nr 1 w 2019 r.:

Całkowity koszt projektu: 1 271 420,68 złotych

Kwota dofinansowania: 998 707,50 złotych