Unicorn Hub DemoDay#7


Demo Day #7.0 to wydarzenie dedykowane Startupom inkubowanym w platformie startowej Unicorn Hub. To już po raz siódmy 43 startupy zaprezentują przed szerszą publicznością swoje autorskie pomysły na biznes, które podczas 4-miesięcznego procesu inkubacyjnego były testowane i udoskonalane względem potrzeb rynkowych.

 Wydarzenie Demo Day kończy ewaluację modelu biznesowego i rozpoczyna nowy  inwestycyjny etap Startupu. Każdy z 43 startupów, przystępujących do ostatniej prezentacji MVP, będzie gotowy na nowe wyzwania i podjęcia współpracy z inwestorami, kontrahentami. Staną również przed szansą otrzymania wsparcia w wysokości 1 mln PLN z PARP na dalszy rozwój  pomysłu.

Ekosystem Platformy Startowej Unicorn Hub

ZAPRASZAMY

BĄDŹ Z NAMI ONLINIE NA INSPIRUJĄCYM Demo Day #7.0


  Nie przekażemy Twojego adresu osobom trzecim.
  Pola wymagane
  1. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
   1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych: Polską Fundację Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland”, z siedzibą w Lublinie, przy ul. Gospodarczej 26, w związku z udziałem w wydarzeniu Demoday#7.0.
   2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
   3. Zapoznałem/-am się z treścią, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.
  2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
  3. Zapoznałem/-am się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.