TOP 70 – lista wniosków

Uprzejmie informujemy, iż Panel Ekspertów dokonał wyboru 70 pomysłów biznesowych, które przechodzą do III etapu procesu selekcji, tj. etapu pogłębionej weryfikacji merytorycznej – WIDEOKONFERENCJE (SESJE PITCHINGOWE) w ramach Platformy Startowej „Unicorn Hub”.

Wnioski na liście zostały opatrzone numerem ID oraz numerem wniosku w systemie LSI (numer do zweryfikowania w systemie LSI Parp).

Kolejny etap selekcji i oceny Pomysłów – Wideokonferencje z Pomysłodawcami realizowany będzie w dniach: 28.12.2020- 04.01.2021.

Lista rankingowa wniosków po wstępnej ocenie merytorycznej – V runda UH

Informuję również, że indywidualne terminy spotkań wraz z instrukcją zostaną przekazane mailowo na adres głównego pomysłodawcy.

Wszystkie karty oceny pomysłów biznesowych zostaną przekazane po ukończeniu procesu selekcji  i naboru wniosków.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>