TJLE Sp. z o. o.

Branża:

Medycyna/Zdrowie Publiczne

 

Opis pomysłu:

Spółka pracuje nad innowacyjnym urządzeniem medycznym, które będzie oferowane lekarzom otolaryngologom. Będzie to pierwszy na świecie przenośny wideonasofaryngoskop z wymiennymi końcówkami. Opisywane urządzenie będzie rozwiązywać szereg problemów związanych z użytkowaniem endoskopów oferowanych obecnie na rynku. Przede wszystkim będzie ono zdecydowanie bardziej dostępne dla Klientów – lekarzy (dzięki istotnie niższej cenie zakupu oraz bardzo niskim kosztom eksploatacji). Dodatkowo jego konstrukcja umożliwi przeprowadzanie większej ilości badań w tym samym czasie. Co więcej, lekarz będzie w stanie osiągnąć wyższe przychody dzięki jego stosowaniu.

Innowacyjność rozwiązania polega przede wszystkim na rozdzieleniu pewnych elementów urządzenia – dzięki temu zmianie ulegnie min. sposób jego użytkowania tj. procedura samego badania, ale również sterylizacji, dezynfekcji czy też serwisowania. Takie posunięcie stworzy zupełnie nowe możliwości dla Klientów Spółki.

Nasz zespół tworzą ludzie o bardzo dużym doświadczeniu w branży aparatury medycznej. Tym nie mniej jesteśmy przekonani, że są obszary, w których możemy poprawić nasze kompetencje jako Spółka. Dlatego zapraszamy do kontaktu podmioty, które widzą w naszym pomyśle potencjał i wierzą, że mogą nam pomóc w rozwoju opisywanego urządzenia.

 

Zespół:

Jakub Szczerbuk – współzałożyciel
Huang, Tien-Ho – współzałożyciel
Gitta Lebiedzinska – współzałożyciel

 

Kontakt :

TJLE Sp. z o. o.
info@palmscope.com

 

Finansowanie:

Spółka pozyskała dofinansowanie w ramach Poddziałania 1.1.2 POPW – konkurs nr 1/2019, runda nr 1 w 2019 r.:

Całkowity koszt projektu: 1 394 700,00 złotych

Kwota dofinansowania: 1 000 000,00 złotych