Solverica Sp. z o. o.

4older

 

 

 

Branża:

IT/ICT

Opis pomysłu:

Problemem osób starszych jest samotność, brak poczucia bezpieczeństwa oraz świadomość, że w sytuacjach zagrożenia nie mogą liczyć na natychmiastowe wsparcie. 4OLDER innowacyjny system wspierający opiekę nad osobami starszymi działa w oparciu o autonomiczne czujniki rozmieszczone w pomieszczeniach, które wykrywają sytuacje potencjalnie niebezpieczne. Opiekun osoby starszej otrzymuje błyskawicznie powiadomienie o wykrytym zdarzeniu na aplikcje mobilną. Innowacyjnością rozwiązania jest sposób detekcji zdarzeń i możliwość interaktywnej komunikacji z urządzeniem.

Wartości:

  • ochrona i bezpieczeństwo osób starszych z zachowaniem pełnego szacunku dla ich prywatności
  • pomoc w nagłych wypadkach
  • system niewidoczny dla użytkownika – brak poczucia uwiązania
  • wirtualny opiekun

W projekcie potrzebujemy wsparcia biznesowego oraz inwestycyjnego by móc rozwijać produkt oraz trafić z nim do szerokiego grona osób starszych i ich opiekunów.

Zespół:

Marcin Wojtczak – Business Deevlopment, IT
Paulina Łukowicz – Marketing i Sprzedaż
Przemek Żulewski – Technologia, IT, elektrotechnika

Kontakt :

Solverica Sp. z o. o.
biuro@solverica.com
www.solverica.com