SmartGrow Sp. z o. o.

 

 

 

Branża:

IT / ICT

 

Opis pomysłu:

SmartGrow to innowacyjny system integracji urządzeń pomiarowych.

Nasza innowacja będzie w skali świata systemem wsparcia w zakresie optymalnego dopasowania oprysków ochronnych roślin co do ich ilości, a przede wszystkim terminu ich wykonywania jako racjonalnej podstawy otrzymania najlepszych wyników ochrony roślin.

Cały system będzie składał się z platformy obliczeniowej z autorskim i specjalistycznym algorytmem oceny i predykcji, systemu czujników mierzących parametry otoczenia środowiska oraz automatycznych feromonowych pułapek na szkodniki. Dzięki naszemu innowacyjnemu systemowi integracji urządzeń pomiarowych i przesyłania danych do chmury obliczeniowej będzie można racjonalnie i optymalnie stosować środki ochrony roślin. Platforma będzie otrzymywała dane na temat czasu pojawienia się szkodników, ich ilości, tendencji rozwoju na plantacji.

Nasz system jako jedyny w pełni automatyzuje proces lustracji upraw pod kątem pojawienia się i rozwoju szkodników na plantacji. Dzięki temu rozwiązaniu plantator jest w stanie racjonalnie i dynamicznie podejmować decyzje w celu eliminowania szkodników.

Kierujemy nasz produkt do producentów i dystrybutorów środków ochrony roślin oraz indywidualnych plantatorów. Wspomagamy ich działanie zwiększając skuteczność i moc działania środków ochrony roślin stosowanych racjonalnie w optymalnych warunkach i czasie. Przyczynia się to do zmniejszenia ilości zabiegów ochronnych co znacznie redukuje czas pracy i koszty oraz znacząco zmniejsza zawartość substancji chemicznych w roślinie

Gromadząc informację przekazywane z systemu naszych urządzeń pomiarowych budujemy bazę danych, która stanowi dodatkową wartość projektu i może być wykorzystywana w innych gałęziach biznesu rolnictwa, jego otoczenia i produkcji żywności. Rozwiązania i pozyskane informacje wchodzące w skład naszego projektu zdecydowanie wpisują się w rozwój rolnictwa precyzyjnego, które jest obecnie mocno promowane i rozwijane globalnie jako istotny proces racjonalizacji i optymalizacji procesów uprawy roślin.

 

 

Zespół:

Jerzy Rosiak

Prezes

Sprzedaż

Grzegorz Piech

Członek Zarządu

Wsparcie techniczno-technologiczne

 

Kontakt :

SmartGrow Sp. z o.o.
ul. Bochotnica 62, 24-150 Nałęczów

smartgrow.pl@gmail.com