SI-FP Integracja Sensoryczna i Funkcje Poznawcze – Metoda Neuroedukacyjna Sp. z o. o.

Branża:

Medycyna / Zdrowie Publiczne

 

Opis pomysłu:

Obecnie rośnie liczba dzieci, które mają trudności w nauce. Liczba dzieci w wieku 5-12 lat wynosiła w Polsce w czerwcu 2019 roku 3220369 osób (GUS, 2019). Odsetek rodziców zgłaszających problemy edukacyjne dziecka w tym przedziale wiekowym wynosi w zależności od problemu od 4% (ogólna sprawność fizyczna) do 62% (skupienie uwagi) (Wiatrowska, 2013).

Nasz projekt zakłada stworzenie nowej Metody Neuroedukacyjnej, służącej do polisensorycznej stymulacji systemu nerwowego oraz funkcji poznawczych u dzieci w wieku od 5 do 12 lat. Metoda zakłada ujęcie w sposób holistyczny funkcjonowania systemu nerwowego na niższych jego szczeblach (integracja sensoryczna) w powiązaniu z wyższymi funkcjami poznawczymi, niezbędnymi w nabywaniu nowych umiejętności u dzieci oraz w całym procesie uczenia się.

W skład Metody Neuroedukacyjnej wchodzić będą:
testy diagnostyczne wraz z normami rozwojowymi,
metoda pracy (ćwiczenia, stymulacje) z dziećmi, dobierane na podstawie wyników testów,
aplikacja internetowa wspomagająca pracę z dzieckiem na sali terapeutycznej, zwierające zabawy poznawcze – z wykorzystaniem rzutnika multimedialnego oraz bezprzewodowych elementów wydających dźwięk,
panel internetowy do kontaktu i pracy z rodzicami.

Spółka zarabiać będzie na 3 szczeblach klientów: specjalistach (terapeuci SI, psycholodzy, pedagodzy), rodzicach, studentach (chcących zostać terapeutą). Każda z grup będzie miała możliwość zakupu metody w płatności jednorazowej lub ratalnej. Cena dla specjalistów będzie wyższa, niż cena dla rodziców (wiąże się to m.in z tym, że rodzicom nie potrzebne są testy diagnostyczne). Po roku korzystania z metody, użytkownik chcąc z niej dalej korzystać, będzie musiał zapłacić opłatę licencyjną.

 

 

Zespół:

Marcin Machowski
Wspólnik

Pomysłodawca

Katrzyna Zacharek-Machowska
Wspólnik

Pomysłodawca

 

Zespół:

SI-FP Integracja Sensoryczna i Funkcje Poznawcze – Metoda Neuroedukacyjna Sp. z o. o.

ul. Kryniczna 33, 20-809 Lublin

 

www.si-fp.pl