SAL DETECTION Sp. z o. o.

Branża:

IT / ICT

 

Opis pomysłu:

Rozwiązanie zaproponowane przez SAL DETECTION Sp. z o.o. rozwiązuje problem wysokiego kosztu inspekcji gazociągów metodą wykorzystywaną obecnie (śmigłowiec). Dzięki zastosowaniu dronów latających możliwe jest zredukowanie ceny za prowadzenie inspekcji na długich dystansach o 20% w stosunku do ceny obecnej. Problemem występującym w segmencie utrzymania infrastruktury gazociągowej jest również brak centralnego systemu przekazywania i wizualizacji raportów poinspekcyjnych. Raporty przekazywane są w różny sposób zależnie od oddziału spółki gazowej – również w formie papierowej. Projekt rozwiązuje ten problem poprzez system umożliwiający przekazywanie i wizualizację sporządzonych raportów.


Pomysł SAL DETECTION Sp. z o.o. polega na zamianie obecnej metody detekcji nieszczelności gazociągów i sposobu przekazywania raportów poinspekcyjnych na metodę, która wnosi w segment gazownictwa szereg korzyści: redukuje koszty inspekcyjne, wnosi eleganckie rozwiązanie w zakresie przekazywania i wizualizacji raportów poinspekcyjnych, poprawia bezpieczeństwo i ergonomie procesów roboczych, minimalizuje negatywny wpływ na środowisko naturalne.

 

Kontakt:

detectionsal@gmail.com