Przedłużamy termin naboru wniosków do VII Rundy Inkubacji!

Informujemy, że wydłużamy termin składania wniosków aplikacyjnych do dn. 10 października 2021!