Polski Zintegrowany Sp. z o. o.

Branża:

IT / ICT

 

Opis pomysłu:

POLSKI Zintegrowany to programowalny kurs języka polskiego jako obcego metodą zintegrowanych sprawności językowych w formie e-learningu i tradycyjnej z gwarancją zdawalności. Kurs wzbogacony jest o język branżowy, elementy efektywnej nauki oraz coachingu językowego.

Innowacyjność produktu POLSKI Zintegrowany polega na opracowaniu algorytmu „inteligentna pętla” gwarantującego zdawalność egzaminu certyfikatowego, gdzie automatyczny algorytm platformy e-learningowej w toku regularnych testów postępu identyfikuje słabości językowe uczestnika
i indywidualizuje jego dalsze sesje oraz na autorskiej metodyce nauczania zoptymalizowanej pod kątem egzaminów certyfikatowych. Metoda zintegrowanych umiejętności językowych oznacza, że podczas kursu uczestnik będzie poznawał język jednocześnie w pięciu obszarach: rozumienie ze słuchu, poprawność gramatyczna, rozumienie tekstów pisanych, pisanie, mówienie, a więc te obszary, które obejmuje egzamin.

 

Kontakt:

agnieszka.ratajzieba@gmail.com
www.polskizintegrowany.pl