PioLigOn Sp. z o. o.

Branża:

MEDYCYNA / ZDROWIE PUBLICZNE

 

Opis pomysłu:

PioLigOn to startup, który przy użyciu zaawansowanych metod obliczeniowych z powodzeniem rozwija platformę do projektowania leków peptydowych, pozwalającą na rozszerzanie peptydów o nienaturalne aminokwasy oraz precyzyjne określanie miejsca ich pożądanego wiązania.

Początek powstawania nowego leku (faza discovery) wymaga żmudnych i kosztownych poszukiwań związków chemicznych, wykazujących choć w minimalnym stopniu pożądane działanie. Mniej niż 1% ze znalezionych związków ma szanse zostać lekiem.

Nasz algorytm znacząco skraca proces selekcji cząsteczek do dalszych badań z wielu miesięcy do zaledwie kilku godzin.
Zaprojektowane przez nas cząsteczki charakteryzują się bardzo wysoką siłą wiązania i niespotykaną różnorodnością chemiczną, ze względu na użycie ponad 500 nienaturalnych aminokwasów, zamiast standardowych 20.

Kontakt:

www.poligon.pl
linkedin.com/company/pioligon