Photo Proof Sp. z o. o.

Branża:

IT / ICT

 

Opis pomysłu:

Straty wynikające z niekompletnego lub nierzetelnego wykonania wielu prac instalacyjnych oraz serwisowych może skutkować ogromnymi stratami. Brak prostych, a jednocześnie niepodważalnych metod dokumentowania i weryfikacji zadań serwisowo instalacyjnych. Jest to problemem dla operatorów telekomunikacyjnych, wykonawców instalacji, firm serwisowych, administratorów dużych obiektów oraz osób odpowiedzialnych za prowadzenie takich prac.


Innowacyjność rozwiązania polega na integracji zdjęć oraz filmów z danymi pobranymi z sensorów smartfona, a następnie zabezpieczenie tego zestawu danych znacznikiem czasu i przesłaniem do chmury. W chmurze następuje automatyczne katalogowanie materiału na podstawie wielu kryteriów i jego archiwizacja.

 

Kontakt:

marcin@sleziona.pl
msl@photoproof.tech