PayD Sp. z o. o.

Branża:

IT / ICT

 

Opis pomysłu:

Zespół PayD opracował system umożliwiający, pobranie danych paragonowych z dowolnego procesu zakupowego. System na etapie zakupów nie wymaga interakcji z klientem. Pobrane dane paragonowe są
odpowiednikiem papierowego paragonu, który klienci zazwyczaj wyrzucają.

Innowacyjność pomysłu polega na tym, iż dane w postaci zaszyfrowanej zbierane są jeszcze przed zgodą klienta. W konsekwencji, klient logując się po raz pierwszy do aplikacji mobilnej PayD otrzymuje pokaźny zestaw własnych paragonów. W przyszłości proces ten (po zgodzie klienta) umożliwi pobieranie w wybranych sklepach e-paragonu zamiast paragonu papierowego.

Automatyczne zbieranie i analizowanie paragonów umożliwia poprawę nawyków finansowych i wygenerowanie oszczędności, monetyzację uzbieranych paragonów oraz skorzystanie z programów
lojalnościowych nowego typu.

 

Kontakt:

lukasz.wisniewski@payd.pl