Ortopedico Sp. z o. o.

Branża:

MEDYCYNA / ZDROWIE PUBLICZNE

 

Opis pomysłu:

Orteza aktywna firmy Ortopedico rozwiązuje problemy pacjentów noszących ortezy, którzy nie mają wglądu w postęp rehabilitacji pozaszpitalnej oraz specjalistów, którzy w diagnostyce muszą opierać się na
wywiadzie i nie mają dostępu do obiektywnych danych.

Innowacyjność produktu polega na wyposażeniu klasycznych ortez ortopedycznych w czujniki monitorujące ruch ortezy. W skład parametrów, które mogą być odczytane wchodzą m.in. siła nacisku na podłoże, kąt zgięcia (kolana, łokcia), położenie w przestrzeni, obecność kończyny w ortezie.

Orteza będzie monitorowała aktywność pacjenta przez całą dobę, a dane będą zapisywane na karcie pamięci. Bezpłatna aplikacja mobilna umożliwi pobranie danych z ortezy, przesłanie ich do lekarza oraz poinformowanie pacjenta o stosowaniu się do zaleceń lekarskich. W razie konieczności lekarz będzie mógł porozmawiać się z pacjentem w formie teleporady oraz odczytać wskazania ortezy dotyczące aktywności pacjenta i postępu rehabilitacji.

 

Kontakt:

tomaszbrulinski@gmail.com | rafalsiwakowski89@gmail.com