Najmio Sp. z o. o.

Branża:

IT / ICT

Platforma Wynajmujących i Najemców.

Pracujemy nad stworzeniem rozwiązania IT w postaci platformy usprawniającej procesy najmu oraz harmonizującej relacje między stronami umowy najmu lokali mieszkalnych.

Platforma przejmie większość czynności związanych z zawarciem i późniejszą obsługą umowy najmu, główne funkcjonalności rozwiązania to:

  • moduł negocjowania i zawierania umowy najmu w oparciu o elastyczne predefiniowane szablony zweryfikowane przez specjalistów w zakresie prawa cywilnego.
  • moduł inwentaryzacji pozwalający na porównanie stanu mieszkania w czasie zakończenia umowy ze stanem zinwentaryzowanym w systemie przy zawarciu umowy.
  • moduł deponowania kaucji na rachunku typu escrow i jej zwalniania. Elementem systemu będzie moduł pozwalający na bezproblemowe uwalnianie kaucji w sytuacji, gdy strony zgadzają się co do zasadności jej zwrotu w części lub całości. W sytuacjach konfliktowych, platforma zapewniać będzie błyskawiczne usługi mediacyjne i arbitrażowe online. W przypadku usług arbitrażowych decyzja co do kaucji będzie podejmowana w oparciu o dane z modułu inwentaryzacyjnego i opinię profesjonalnego rzeczoznawcy.

 

Kontakt:

boleslaw.pilecki@gmail.com