MEDO Sp. z o. o.

Branża:

IT / ICT

 

Opis pomysłu:

Przedmiotem projektu MEDO, jest wdrożenie wszechstronnej platformy internetowej (SaaS) do kompleksowego zarządzania aparatura medyczną niewykorzystywaną w placówkach medycznych takich jak szpitale, przychodnie, apteki oraz prywatne gabinety lekarskie, wymagające przeglądów okresowych i napraw serwisowych.


Skupiamy się na uproszczeniu ścieżki krytycznej od momentu stwierdzenia uszkodzenia aparatu lub konieczności przeglądów do wyłonienia ostatecznego wykonawcy usług. Rozwiązujemy problem terminowości, zbyt wysokich kosztów zapewniając gotowe narzędzie do pracy zdalnej.

Innowacyjną funkcjonalność wprowadza moduł “Tablicy”, na którą w czasie rzeczywistym przesyłane będą aktualne zlecenia serwisowe przez zarządców aparatury adresowane do szerokiego grona specjalistów.
System zapewni optymalizację kosztów poprzez zwiększenie liczby wykonawców, skrócenie czasu napraw oraz automatyzację procesów. Placówki służby zdrowia zyskają narzędzie analityczne, za pomocą
którego poprawiać będą rejestr wszystkich urządzeń wraz z ich historią.

Kontakt:

projektmedo@gmail.com
www.e-medo.pl