Media Monitor Sp. z o. o.

Branża:

IT / ICT

 

Opis pomysłu:

Problem – brak bezpośredniego dostępu do treści zawartych w emitowanych nagraniach Radio Telewizja Internet.

Media Monitor – wyszukiwanie w treściach wypowiedzianych, tworzenie zapisu tekstowego audycji i wygodne wyszukiwanie oraz zestawienia słów, fraz, reklam z odniesieniem do momentu w audycji.
Automatyczna rejestracja emitowanych reklam i obliczanie wartości rynku reklamowego i marek.
Automatyczne napisy do programów i retransmisja sygnału RTV dla niedosłyszących i głuchych.

Projekt innowacyjny i skalowalny na świat – nawet Google Youtube nie oferuje tego rodzaju wyszukiwania.


Media Monitor wskaże gdzie padło poszukiwane słowo lub fraza, klient może obejrzeć zestawienie, film, nagranie i/lub wyciąć fragment z tekstem.
Usługa będzie wykonywana w czasie rzeczywistym.

Kontakt:

mediamonitorspzoo@gmail.com
www.linkedin.com/in/media-monitor