Lista rankingowa wniosków po pogłębionej ocenie merytorycznej – X Runda Unicorn Hub

Uprzejmie informujemy, iż Panel Ekspertów dokonał wyboru TOP 35 pomysłów biznesowych, które przechodzą do ostatniego IV etapu procesu selekcji, tj. SELECTION DAYS w ramach Platformy Startowej „Unicorn Hub”. Wnioski na liście zostały opatrzone numerem ID oraz numerem wniosku w systemie LSI (numer do zweryfikowania w systemie LSI PARP). Kolejny etap selekcji i oceny Pomysłów – Selection Days realizowany będzie w dniach: 13 i 14.02.2023 r. w Lublinie (stacjonarnie).

Lista rankingowa wniosków po pogłębionej ocenie merytorycznej

Informujemy również, że indywidualne terminy spotkań, szczegóły dotyczące spotkań wraz z instrukcją zostaną przekazane mailowo na adres głównego pomysłodawcy. Wszystkie karty oceny pomysłów biznesowych zostaną przekazane po ukończeniu procesu selekcji i naboru wniosków.