Lista rankingowa wniosków po pogłębionej ocenie merytorycznej – V runda UH

Uprzejmie informujemy, iż Panel Ekspertów dokonał wyboru 55 pomysłów biznesowych, które przechodzą do ostatniego IV etapu procesu selekcji, tj. SELECTION DAYS w ramach Platformy Startowej „Unicorn Hub”. Wnioski na liście zostały opatrzone numerem ID oraz numerem wniosku w systemie LSI (numer do zweryfikowania w systemie LSI Parp). Kolejny etap selekcji i oceny Pomysłów – Selection Days realizowany będzie w dniach: 14.01.2021 r. oraz 15.01.2021 r.

Lista rankingowa wniosków po pogłębionej ocenie merytorycznej – V runda UH

Informujemy również, że indywidualne terminy spotkań wraz z instrukcją zostaną przekazane mailowo na adres głównego pomysłodawcy.

Wszystkie karty oceny pomysłów biznesowych zostaną przekazane po ukończeniu procesu selekcji  i naboru wniosków.