Platforma Startowa Unicorn Hub - Lublin, Stalowa Wola, Kraków
Lista rankingowa wniosków po pogłębionej ocenie merytorycznej – IX runda Unicorn Hub

Uprzejmie informujemy, iż Panel Ekspertów dokonał wyboru TOP 55 pomysłów biznesowych, które przechodzą do ostatniego IV etapu procesu selekcji, tj. SELECTION DAYS w ramach Platformy Startowej „Unicorn Hub”. Wnioski na liście zostały opatrzone numerem ID oraz numerem wniosku w systemie LSI (numer do zweryfikowania w systemie LSI PARP). Kolejny etap selekcji i oceny Pomysłów – Selection Days realizowany będzie w dniach: 15 i 16.09.2022 r. w Lublinie (stacjonarnie).

Lista rankingowa wniosków po pogłębionej ocenie merytorycznej – IX runda UH

Informujemy również, że indywidualne terminy spotkań, szczegóły dotyczące spotkań wraz z instrukcją zostaną przekazane mailowo na adres głównego pomysłodawcy. Wszystkie karty oceny pomysłów biznesowych zostaną przekazane po ukończeniu procesu selekcji i naboru wniosków.