Liczba zakwalifikowanych wniosków i terminarz oceny

 

Informujemy, że ponownie został pobity rekord liczby wniosków.

Do naszej Platformy Startowej wpłynęło aż 229 wniosków do III rundy inkubacji.

 

Poniżej prezentujemy terminarz poszczególnych etapów oceny:

do 13 lutego || Ogłoszenie listy wniosków przyjętych do pogłębionej weryfikacji merytorycznej

od 14 lutego do 18 lutego || Sesje online z panelem ekspertów

do 24 lutego || Ogłoszenie listy zaproszonych na Selection Days

od 27 lutego do 28 lutego  || Selection Days w Lublinie

2 marzec || Ogłoszenie listy zakwalifikowanych do inkubacji.

 

Wszystkie listy będą publikowane na stronie