IQ BIOZOOM Sp. z o. o.

Branża:

MEDYCYNA / ZDROWIE PUBLICZNE

 

Opis pomysłu:

Platforma do nieinwazyjnego pomiaru glukozy z analitów innych niż krew.

Prawie 60% diabetyków w Polsce pomija niektóre pomiary glukozy, z powodu konieczności nakłuwania palca (rap. Stowarzyszenia Edukacji Diabetologicznej, 2018r.). IQ Biozoom to sposób na nieinwazyjny pomiar glukozy, który znacząco zwiększy komfort życia pacjentów.

Glukoza mierzona jest ze śliny (korelacja między składem śliny, a składem krwi w zakresie poziomu glukozy została udowodniona w wielu pracach naukowych na świecie) za pomocą biosensorów działających w oparciu o efekt polowy, umożliwiający selektywne oznaczanie badanych substancji. W konstrukcji urządzenia pomiarowego wykorzystywane będą drukowane strumieniowo tranzystory cienkowarstwowe. Światową nowością uzyskaną przez dr inż. Jakuba Kaczmarskiego jest opracowanie technologii wytwarzania tranzystorów TFT typu MESFET na elastycznych podłożach w temperaturze pokojowej i wykorzystanie tej technologii w konstrukcji biosensorów.

Innowacja IQ Biozoom ma charakter globalny, a naukowe odkrycie dokonane przez dr inż. Jakuba Kaczmarskiego (co-founder) zostało w 2019r. uznane przez Japońskie Towarzystwo Fizyki Stosowanej jako istotne odkrycie w tej dziedzinie.

W przyszłości IQ BIOZOOM planuje rozwój technologii również w kierunku detekcji białek CRP ze śliny, Beta2-Transferyny (diagnoza płynotoku mózgowego), a także biomarkerów z innych analitów m.in. moczu czy śluzu szyjkowego.

 

Kontakt:

Jakub.kaczmarski@iqbiozoom.pl| dorota.dardzinska@iqbiozoom.pl| Katarzyna.kaczmarska@iqbiozoom.pl