IOT Construction Sp. z o. o.

Branża:

IT / ICT

 

Opis pomysłu:

„IT Bridge” – system służący do autodiagnostyki i monitoringu infrastruktury transportowej.

„IT Bridge” to innowacyjny system służący do autodiagnostyki i monitoringu w czasie rzeczywistym, zużytej lecz ciągle eksploatowanej infrastruktury transportowej (mosty, wiadukty, tunele). System, skupiając się na monitorowaniu tylko najważniejszych parametrów obiektu budowlanego, w połączeniu z wykorzystaniem niedrogich i nisko energochłonnych komponentów elektronicznych będzie cechował się uniwersalnością w zastosowaniu i niskim kosztem eksploatacji. Dzięki zaimplementowanej umiejętności maszynowego uczenia „IT Bridge” sam oszacuje wytrzymałość zużytego obiektu inżynierskiego, dostarczy zarządcy drogi informację o jego stanie technicznym, umożliwi uniknąć katastrofy budowlanej a tym samym zapewni użytkownikom bezpieczeństwo komunikacyjne. Ponadto „IT Bridge” przewidzi ostateczny moment podęcia decyzji remontowej. Przedmiotowe właściwości „IT Bridge” pozwolą na dostarczenie również innowacyjnej usługi „monituj i nadzoruj” odciążającej zarządców infrastruktury transportowej z realizowania regularnych ekspertyz stanu technicznego wysłużonych obiektów w cenie umożliwiającej zakup przedmiotowej usługi w oparciu o procedurę „z wolnej ręki”.

 

Kontakt:

mateusz.stanczyk@iotconstruction.pl | piotr.beben@iotconstruction.pl | mariusz.szczepanik@iotconstruction.pl