INFEBIO Sp. z o. o.

Branża:

MEDYCYNA / ZDROWIE PUBLICZNE

 

Opis pomysłu:

Przenośne urządzenie do detekcji i identyfikacji drobnoustrojów oceniające w czasie rzeczywistym czystość mikrobiologiczną powierzchni.
Zaletami innowacyjnego pomysłu będzie prowadzenie in situ monitoringu mikrobiologicznego pomieszczeń i powierzchni w czasie rzeczywistym. Innowacyjność pomysłu opiera się na stworzeniu urządzenia typu LOC (labonachip), które będzie alternatywą standardowego laboratorium mikrobiologicznego.

Obecnie czas oczekiwania na wyniki badań mikrobiologicznych jest długi i wynosi od 2 do 7 dni. Do wykonania analiz mikrobiologicznych niezbędne są: wyszkolony personel do pobrania i analizy próbek, specjalistyczne laboratorium mikrobiologiczne wyposażone w kosztowny sprzęt do analizy
i bioasekuracji oraz właściwe konkretnym grupom mikroorganizmów zabezpieczone ilości odczynników chemicznych i środków dezynfekcyjnych szkodliwych dla ludzi i niebezpiecznych dla środowiska.

Dzięki innowacyjnym detektorom bakterii w środowisku szpitalnym wszystkie wyżej wymienione ograniczenia dotyczące standardowych laboratoriów mikrobiologicznych zostaną wyeliminowane, a opracowany system LOC okaże się bezkonkurencyjny, radykalnie dystansując konkurencyjne usługi na rynku.

Kontakt:

biuro@infebio.pl