HelpEar Sp. z o. o.

Branża:

SMART CITY / TRANSPORT

 

Opis pomysłu:

Projekt HelpEar zakłada stworzenie platformy dedykowanej dla firm transportowych oraz kierowców niesłyszących/z ubytkami słuchu, która będzie łączyć pracodawców z potencjalnymi pracownikami, a kierowcy niesłyszący i niedosłyszący wsparcie osób wspomagających i aplikacji ułatwiającej wykonywanie zawodu.

Platforma będzie dodatkowo zawierać wszelkie procedury i wzory dokumentacji umożliwiające pracodawcom zapewnienie bezpiecznego zatrudniania kierowców niedosłyszących, a także aplikację ułatwiającą porozumiewanie się kierowców zarówno z pracodawcą, jak również w czasie rzeczywistym podczas załadunku, rozładunku, w czasie transportu międzynarodowego, czy podczas kontroli na drogach na terenie Unii Europejskiej.

Jest to pierwsze tego typu rozwiązanie dla osób niesłyszących, które umożliwi wykonywanie zawodu kierowcy i wesprze pracodawców od strony prawnej i organizacyjnej.

 

Kontakt:

helpear2020@gmail.com
+48 880 015 151