GoFind Sp. z o. o.

Branża:

Smart City / Transport

 

Opis pomysłu:

GoFind to:

  • Śledzenie aktywów i kosztowności, miejsca pobytu i drogi pojazdów, łodzi, samolotów, motorów, rowerów, dronów, bagaży i przesyłek, pracowników
  • Znajdowanie swoich dzieci lub starszych krewnych oraz zwierząt domowych
  • Informacja, że Twoje dziecko opuściło wyznaczoną strefę bezpieczeństwa

Tworzymy rozwiązanie, które nie wymaga instalowania aplikacji w celu otrzymywania notyfikacji o statusie zgubienia lub odnalezienia. Zastosowaliśmy technologię SigFox, która obok technologii własnych pozwala na „skok technologiczny” w obszarze trackingu. W odróżnieniu do technologii GPS umożliwiamy lokalizacje w ukrytych przed Satelitami miejscach jak “dziuple”, garaże podziemne. To skuteczność, uproszczenie obsługi procesu i zmniejszenie kosztów użytkowania.

Naszymi odbiorcami są producenci:

  • rowerów, zamków (np. Romet, Gerda)
  • akcesoriów podróżniczych
  • trackerów dla dzieci, osób starszych, zwierząt itd.
  • Sprzedajemy “święty spokój” dla klientów B2C
  • Ograniczamy koszty wypłaconych odszkodowań dla partnerów B2B takich jak ubezpieczyciele
  • Zwiększamy przywiązanie do marki i dajemy bodziec zakupowy dla B2B

Dzięki mentorom w programie Platformy Startowej Unicorn Hub przygotowaliśmy makiety UX i przeprowadziliśmy badania rynku. Dalsze kroki to rozwój środowiska
online do obsługi usług GoFind.

 

Zespół:

Joanna
Brzoskowska-Czerepiuk
Prezes Zarządu, Co-Founder
Marek Cieśla
Co-Founder

 

Kontakt :

GoFind Sp. z o. o.
marek@woolet.co
joanna.b-c@woolet.co