EKO-WR Sp. z o. o.

Branża:

IT / ICT

 

Opis pomysłu:

Produkcja paliwa alternatywnego dedykowanego dla kotłów na ekogroszek wraz z bezpośrednią ścieżką dystrybucji do klienta ostatecznego.

Nasz produkt w znacznym stopniu rozwiązuje problem emisji dwutlenku węgla.

W klasycznych kotłach opalanych ekogroszkiem, których w kraju w różnym stopniu zużycia mamy zainstalowanych ok. 3 mln sztuk.

Obecnie na rynku nie istnieje paliwo pochodzące ze źródeł odnawialnych będące zamiennikiem ekogroszku. Rozwiązujemy również problem uciążliwych odpadów w formie popiołów i żużlu pozostającego po spaleniu węgla gdyż nasza pozostałość po spaleniu może byc używana jako nawóz.

Innowacja polega na usprawnieniu technologii pelletyzacji w wyniku której surowiec dotąd pomijany w produkcji paliw alternatywnych zostanie efektywnie wykorzystany. Dodatkowa innowacja to wykorzystanie w produkcji odpadów drzewnych w formie zrębki pochodzącej z wyrębów sanitarnych prowadzonych w rejonach dróg oraz tzw gałęziówki, drewna pozaklasowego pozostającego w leśnictwach.

Paliwo w formie pelletu o innej frakcji niż istniejące na rynku jest dedykowane dla kotłów piątej generacji i starszych.

Innowacyjny ma byś również sposób dystrybucji poprzez platformę aukcyjną, co pozwoli uniknąć pośredników jak również przyspieszy przepływy finansowe. Produkt będzie dostarczany za pośrednictwem firm kurierskich

W chwili obecnej poszukujemy wsparcia biznesowego jak równiez rozważmy możliwość poszukiwania inwestorów.

 

 

 

Zespół:

Wojciech Radłowski
Pomysłodawca
dr inż. Barbara Możdżan
Członek zespołu
Romuald Radłowski
Członek zespołu