DOMEE Sp. z o. o.

Branża:

IT / ICT

„Asystent mieszkańca” oferowany przez DOMEE to kompleksowa platforma zarządcza i komunikacyjna dedykowana spółdzielniom mieszkaniowym oraz ich mieszkańcom. Podstawowym celem rozwiązania jest przeniesienie wszelkich interakcji na linii mieszkaniec – spółdzielnia do świata cyfrowego.

System jest oparty o budowę modułową z możliwością jego dostosowania i wdrożenia we wszystkich podmiotach zarządzających nieruchomościami wielolokalowymi, w tym np. we wspólnotach mieszkaniowych.

Oprócz modułu „Asystent mieszkańca” zdefiniowane zostały także dwa dodatkowe moduły, które odpowiadają na potrzeby segmentu docelowego i które będą tworzone w przyszłości. Pierwszy z nich to „Wirtualne archiwum”, który zastąpi konieczność prowadzenia odrębnych teczek dla każdego z lokali (akta mają formę papierową), drugi to „Obieg dokumentów”, który uprości przepływ dokumentów w złożonej strukturze organizacyjnej.

 

Kontakt:

asystentmieszkanca@gmail.com