Demox Sp. z o. o.

Branża:

Medycyna / Zdrowie Publiczne

Opis pomysłu:

Celem projektu jest przygotowanie testu diagnostycznego do przewlekłego zapalenia brzegu powiek, wywołanego roztoczem z rodziny nużeńcowatych – Demodex Spp (nużeniec, roztocze).

Założeniem pomysłodawcy jest wynalezienie nieinwazyjnej, szybkiej i taniej metody diagnostycznej. W chwili obecnej dostępne badania naukowe jak również badania prowadzone przez Pana Dr. Piotra Klaina – Schmidta,
jednoznacznie wskazują na pogłębiający się problem występowania schorzeń wywołanych przez Demodex Spp – w światowej populacji badania wskazują na 20% poziom zarażeń tym roztoczem. Badania będą prowadzone w celu opracowania łatwej i szybkiej możliwości diagnostyki obecności nużeńca na brzegach powiek, brwiach, skórze i wdrożeniu jej na rynek.

Kluczową wartością projektu dla pacjentów jest szybkie określenie powodu dla którego borykają się z symptomem „suchego oka”. Wskazanie powodu jest równorzędne z szybką możliwością rozwiązania ich problemu. Jednocześnie wprowadzając bezinwazyjny test, niwelujemy ból i dyskomfort towarzyszący badaniu.

Kluczową przewagą innowacją produktu ma być jego wysoka skuteczność diagnostyczna, powszechna dostępność i przede wszystkim łatwość stosowania.

Zespół:

Piotr Kleina – Schmidt

Międzynarodowy Ekspert
w leczeniu Nużeńca

Łukasz Polak

Współzałożyciel spółki
Demox – Ekspert we
wdrażaniu innowacji

Kontakt:

Demox Sp z. o.o.
ul. 1 maja 191.
25-646 Kielce
+48 508 205 718
lukasz.polak.era@icloud.com
www.nuzeniec.com