BioMinds Sp. z o. o.

Branża:

Medycyna / Zdrowie Publiczne

 

Opis pomysłu:

BioMinds Healthcare Autorski system telemedyczny (terapeutyczny i komunikacyjny) oparty o rozszerzoną (MR) i Virtualną (VR) rzeczywistość dla zastosowania przez specjalistów i osób dorosłych ze schorzeniami neurologicznymi (udar, urazy czaszkowo-mózgowe, stwardnienie rozsiane SM, zespół zamknięcia, minimalny stan świadomości, ataksja).

System terapeutyczny pozwalający na samodzielne prowadzenie kompleksowej terapii w domu chorego lub ośrodkach specjalistycznych. Dedykowany jest do wspomagania komunikacji i rehabilitacji ruchowej, poznawczej i językowej (afazje). Umożliwia podjęcie terapii osobom z różnym stopniem trudności ruchowych (niedowłady rąk i/lub nóg) i poznawczych (pamięci, uwagi, funkcji wzrokowo – przestrzennych, językowych, zespół pomijania stronnego) powstałych w wyniku choroby neurologicznej. Zawiera moduły rehabilitacyjne z możliwością indywidualizacji i zdalnego nadzoru procesu terapeutycznego. Poprzez wykorzystanie eye-trackingu ułatwia komunikację chorym z porażeniem czterokończynowym lub w zespole zamknięcia. Przeciwdziała wykluczeniu społecznemu, poprawia

Działanie systemu polegać będzie na seriach ćwiczeń przeznaczonych dla grup chorych o różnym poziomie ograniczeń oraz dzięki czemu przebieg ich powrotu do zdrowia bądź opanowanie stawianych przed nimi zdań przebiegnie szybciej, sprawniej i efektywniej niż ma to miejsce przy obecnie stosowanych rozwiązaniach. Zastosowanie rozszerzonej rzeczywistości wpłynie na poziom zaangażowania pacjentów, których koncentracja będzie. System będzie sprzężony z mechanizmami sztucznej inteligencji po stronie backednu pozwalające w odpowiedni sposób dobrać intensywność ćwiczeń terapeutycznych do możliwości, progresu, regresu w zdrowiu poszczególnych pacjentów poddawanych terapii standard życia chorego i jego rodziny, ułatwia komunikację, zwiększa dostępność do specjalistycznej. rehabilitacji i obniża jej koszty. System oparty jest na wykorzystaniu wirtualnej rzeczywistość w oparciu o okularów VR, XR i smartfonów.
Dla rynku B2C zostanie przygotowana autorska intuicyjna aplikacja na smartfony umożliwiająca wykorzystanie eyetrackingu z poziomu (wyświetlacza), kamery telefonu co zostanie przełożone na funkcje komunikacyjnej związane z syntezą mowy

 

 

Zespół:

Łukasz Makowski

Business Development

Sprzedaż i Lead Generations

Mateusz Kierepka
Zarządzanie zespołem programistów
Robert Lulek
Zarządzanie programistyczne
Elżbieta Włodarska
Neuropsycholog

Merytoryka rozwiązania

Kontakt:

BioMinds Sp. z o.o.

ul. Gospodarcza 26, 20-213 Lublin