Lista pomysłów do IV etapu w ramach IV rundy inkubacji – SELECTION DAYS

Uprzejmie informujemy, iż Panel Ekspertów dokonał wyboru TOP 55 pomysłów biznesowych, które przechodzą do ostatniego etapu oceny i selekcji pomysłów do IV rundy inkubacji w Platformie Startowej Unicorn Hub.

Selection Days, odbędą się w dniach 13 i 14 sierpnia 2020r. w Lublinie w Hotelu Forum. Termin i godzina wystąpienia zostaną wyznaczone odgórnie zgodnie z dostępnością Ekspertów branżowych. Szczegóły dotyczące terminu, zasad i formuły prezentacji zostaną przesłane indywidualnie najpóźniej w dniu 6 sierpnia 2020 r. na adres e-mailowy głównego Pomysłodawcy.

 

lista pomysłów do IV etapu w ramach IV rundy – SELECTION DAYS

Zestawienie – ocena DO IV ETAPU – IV RUNDA

 

Program Akceleratora Mobilności Miejskiej EIT SPECJALNY: COVID-19

„Program EIT Urban Mobility Accelerator SPECIAL: COVID-19” to finansowana ze środków UE inicjatywa umożliwiająca start-upom i scale-upom opracowywanie produktów i usług ukierunkowanych na wyzwania mobilności miejskiej związane z pandemią COVID-19.

Termin składania wniosków upływa 9 sierpnia 2020 r.

Zgłaszać mogą się wszystkie startupy związane z mobilnością miejską lub dotknięte kryzysem COVID-19.

Więcej informacji na temat tego zaproszenia i składania wniosków znajduje się w linku poniżej.

https://www.eiturbanmobility.eu/eit-urban-mobility-accelerator-programme-special-covid-19/

TOP 70 – lista wniosków

Uprzejmie informujemy, iż Panel Ekspertów dokonał wyboru 70 pomysłów biznesowych, które przechodzą do III etapu procesu selekcji, tj. etapu pogłębionej weryfikacji merytorycznej – WIDEOKONFERENCJE (SESJE PITCHINGOWE) w ramach Platformy Startowej „Unicorn Hub”.

LISTA RANKINGOWA WNIOSKÓW – ocena DO III ETAPU – IV RUNDA

Wnioski na liście zostały opatrzone numerem ID oraz numerem wniosku w systemie LSI (numer do zweryfikowania w systemie LSI Parp).

Kolejny etap selekcji i oceny Pomysłów – Wideokonferencje z Pomysłodawcami realizowany będzie w dniach: 25 lipca, 27 lipca, 28 lipca, 30 lipca, 1 sierpnia

unicorn-hub-lista-2-lista-formalna
IV RUNDA INKUBACJI – OCENA FORMALNA – WYNIKI
Informujemy, że Panel Ekspertów dokonał oceny formalnej wniosków, które zostały złożone do III rundy inkubacji.

Zapraszamy do zapoznania się z listą po ocenie formalnej    Zestawienie – ocena formalna IV RUNDA (3)

Jednocześnie informujemy, że ogłoszenie wyników po wstępnej ocenie merytorycznej – TOP 70 planujemy na dzień 20.07.2020

Kolejny etap – pogłębiona ocena merytoryczna – wideokonferencje będą realizowane w dniach 25, 27, 28, 30.07 i 01.08.2020.

 

Planowane terminy kolejnych etapów oceny:

Ogłoszenie TOP 55 – 03.08.2020

Selection Days 13 i 14.08.2020 w Lublinie

TOP 40 ogłoszenie – 17.08.2020

 

 

III RUNDA INKUBACJI – WYNIKI – POGŁĘBIONA OCENA MERYTORYCZNA

 

Informujemy, że Panel Ekspertów zakończył 3 etap oceny wniosków. Po wstępnej ocenie merytorycznej do dalszego etapów wybrano 50 najlepszych wniosków.

Zapraszamy do zapoznania się z listą po pogłębionej ocenie merytorycznej (POBIERZ LISTĘ)

 

Jednocześnie informujemy, że w etap IV (Selection Days) odbędą się w dniach 27/02/2020 r. oraz 28/02/2020 r. w Hotelu Forum (ul. Obywatelska 8, 20-092 Lublin).

Pomysłodawcy zostaną poinformowani drogą mailową o  wyznaczonym dniu prezentacji przed panelem ekspertów.

Prosimy aby sprawdzać e-mail.

SI-FP Integracja Sensoryczna i Funkcje Poznawcze – Metoda Neuroedukacyjna Sp. z o. o.

Branża:

Medycyna / Zdrowie Publiczne

 

Opis pomysłu:

Obecnie rośnie liczba dzieci, które mają trudności w nauce. Liczba dzieci w wieku 5-12 lat wynosiła w Polsce w czerwcu 2019 roku 3220369 osób (GUS, 2019). Odsetek rodziców zgłaszających problemy edukacyjne dziecka w tym przedziale wiekowym wynosi w zależności od problemu od 4% (ogólna sprawność fizyczna) do 62% (skupienie uwagi) (Wiatrowska, 2013).

Nasz projekt zakłada stworzenie nowej Metody Neuroedukacyjnej, służącej do polisensorycznej stymulacji systemu nerwowego oraz funkcji poznawczych u dzieci w wieku od 5 do 12 lat. Metoda zakłada ujęcie w sposób holistyczny funkcjonowania systemu nerwowego na niższych jego szczeblach (integracja sensoryczna) w powiązaniu z wyższymi funkcjami poznawczymi, niezbędnymi w nabywaniu nowych umiejętności u dzieci oraz w całym procesie uczenia się.

W skład Metody Neuroedukacyjnej wchodzić będą:
testy diagnostyczne wraz z normami rozwojowymi,
metoda pracy (ćwiczenia, stymulacje) z dziećmi, dobierane na podstawie wyników testów,
aplikacja internetowa wspomagająca pracę z dzieckiem na sali terapeutycznej, zwierające zabawy poznawcze – z wykorzystaniem rzutnika multimedialnego oraz bezprzewodowych elementów wydających dźwięk,
panel internetowy do kontaktu i pracy z rodzicami.

Spółka zarabiać będzie na 3 szczeblach klientów: specjalistach (terapeuci SI, psycholodzy, pedagodzy), rodzicach, studentach (chcących zostać terapeutą). Każda z grup będzie miała możliwość zakupu metody w płatności jednorazowej lub ratalnej. Cena dla specjalistów będzie wyższa, niż cena dla rodziców (wiąże się to m.in z tym, że rodzicom nie potrzebne są testy diagnostyczne). Po roku korzystania z metody, użytkownik chcąc z niej dalej korzystać, będzie musiał zapłacić opłatę licencyjną.

 

 

Zespół:

Marcin Machowski
Wspólnik

Pomysłodawca

Katrzyna Zacharek-Machowska
Wspólnik

Pomysłodawca

 

Zespół:

SI-FP Integracja Sensoryczna i Funkcje Poznawcze – Metoda Neuroedukacyjna Sp. z o. o.

ul. Kryniczna 33, 20-809 Lublin

 

www.si-fp.pl

 

 

EKO-WR Sp. z o. o.

Branża:

IT / ICT

 

Opis pomysłu:

Produkcja paliwa alternatywnego dedykowanego dla kotłów na ekogroszek wraz z bezpośrednią ścieżką dystrybucji do klienta ostatecznego.

Nasz produkt w znacznym stopniu rozwiązuje problem emisji dwutlenku węgla.

W klasycznych kotłach opalanych ekogroszkiem, których w kraju w różnym stopniu zużycia mamy zainstalowanych ok. 3 mln sztuk.

Obecnie na rynku nie istnieje paliwo pochodzące ze źródeł odnawialnych będące zamiennikiem ekogroszku. Rozwiązujemy również problem uciążliwych odpadów w formie popiołów i żużlu pozostającego po spaleniu węgla gdyż nasza pozostałość po spaleniu może byc używana jako nawóz.

Innowacja polega na usprawnieniu technologii pelletyzacji w wyniku której surowiec dotąd pomijany w produkcji paliw alternatywnych zostanie efektywnie wykorzystany. Dodatkowa innowacja to wykorzystanie w produkcji odpadów drzewnych w formie zrębki pochodzącej z wyrębów sanitarnych prowadzonych w rejonach dróg oraz tzw gałęziówki, drewna pozaklasowego pozostającego w leśnictwach.

Paliwo w formie pelletu o innej frakcji niż istniejące na rynku jest dedykowane dla kotłów piątej generacji i starszych.

Innowacyjny ma byś również sposób dystrybucji poprzez platformę aukcyjną, co pozwoli uniknąć pośredników jak również przyspieszy przepływy finansowe. Produkt będzie dostarczany za pośrednictwem firm kurierskich

W chwili obecnej poszukujemy wsparcia biznesowego jak równiez rozważmy możliwość poszukiwania inwestorów.

 

 

 

Zespół:

Wojciech Radłowski
Pomysłodawca
dr inż. Barbara Możdżan
Członek zespołu
Romuald Radłowski
Członek zespołu
 

 

 

SCAIL Sp. z o. o.

Branża:

Smart City / Transport

 

Opis pomysłu:

SCAIL (Smart City And Industrial Lightning) jest dostawcą rozwiązań w zakresie inteligentnego sterowania światłem zewnętrznym. Innowacyjne oprogramowanie na podstawie zaawansowanych algorytmów analizy danych rozświetla i przygasza lampy uliczne w zależności od natężenia ruchu, pory nocy czy pogody. Wykrycie pojazdu, załącza oświetlenie z wyprzedzeniem, a kiedy pojazd minie lampy, ich światło przygasa i „oczekuje” na kolejny obiekt, któremu rozświetli drogę.

Dzięki zastosowaniu inteligentnego systemu oświetlania ulic fimy SCAIL, użytkownik jest w stanie zaoszczędzić nawet do 80% energii elektrycznej, co przekłada się na duże oszczędności finansowe oraz mniejsze zanieczyszczenie środowiska. Urządzenie działa zarówno z tradycyjnymi lampami sodowymi jak i z oświetleniem LED.

Rozwiązanie to ma szerokie zastosowanie. Przede wszystkim wymienić można cztery podstawowe grupy odbiorców systemów SCAIL: samorządy, zarządy dróg i autostrad, firmy posiadające parkingi oraz klienci indywidualni, którzy chcą w sposób nowoczesny i wygodny oświetlać otoczenie swoich domów.

Za przyszłym powodzeniem rynkowym SCAIL sp. z o.o. przemawiają takie przesłanki jak:

  • ciągły wzrost cen energii elektrycznej,
  • coraz większa chęć do jej oszczędzania w trosce o finanse oraz środowisko,
  • upowszechnianie się automatycznych rozwiązań typu smart city oraz smart home,
  • elastyczność i innowacyjność, która pozwala indywidualnie podejść do potrzeb każdego klienta.

 

 

Zespół:

Łukasz Świstak
Główny pomysłodawca

Programista systemów wieloplatformowych

Piotr Kaczmarek
Programista systemów wbudowanych

Doświadczony projektant PCB

Piotr Kamiński
Specjalista ds. badań marketingowych
Maciej Penar
Naukowiec, badający obszary analizy i przetwarzania dużych zbiorów danych

Kontakt:

SCAIL Sp. z o.o.

ul. Kościuszki 38, 39-200 Dębica

 

info@scail.eu

www.scail.eu

 

BioMinds Sp. z o. o.

Branża:

Medycyna / Zdrowie Publiczne

 

Opis pomysłu:

BioMinds Healthcare Autorski system telemedyczny (terapeutyczny i komunikacyjny) oparty o rozszerzoną (MR) i Virtualną (VR) rzeczywistość dla zastosowania przez specjalistów i osób dorosłych ze schorzeniami neurologicznymi (udar, urazy czaszkowo-mózgowe, stwardnienie rozsiane SM, zespół zamknięcia, minimalny stan świadomości, ataksja).

System terapeutyczny pozwalający na samodzielne prowadzenie kompleksowej terapii w domu chorego lub ośrodkach specjalistycznych. Dedykowany jest do wspomagania komunikacji i rehabilitacji ruchowej, poznawczej i językowej (afazje). Umożliwia podjęcie terapii osobom z różnym stopniem trudności ruchowych (niedowłady rąk i/lub nóg) i poznawczych (pamięci, uwagi, funkcji wzrokowo – przestrzennych, językowych, zespół pomijania stronnego) powstałych w wyniku choroby neurologicznej. Zawiera moduły rehabilitacyjne z możliwością indywidualizacji i zdalnego nadzoru procesu terapeutycznego. Poprzez wykorzystanie eye-trackingu ułatwia komunikację chorym z porażeniem czterokończynowym lub w zespole zamknięcia. Przeciwdziała wykluczeniu społecznemu, poprawia

Działanie systemu polegać będzie na seriach ćwiczeń przeznaczonych dla grup chorych o różnym poziomie ograniczeń oraz dzięki czemu przebieg ich powrotu do zdrowia bądź opanowanie stawianych przed nimi zdań przebiegnie szybciej, sprawniej i efektywniej niż ma to miejsce przy obecnie stosowanych rozwiązaniach. Zastosowanie rozszerzonej rzeczywistości wpłynie na poziom zaangażowania pacjentów, których koncentracja będzie. System będzie sprzężony z mechanizmami sztucznej inteligencji po stronie backednu pozwalające w odpowiedni sposób dobrać intensywność ćwiczeń terapeutycznych do możliwości, progresu, regresu w zdrowiu poszczególnych pacjentów poddawanych terapii standard życia chorego i jego rodziny, ułatwia komunikację, zwiększa dostępność do specjalistycznej. rehabilitacji i obniża jej koszty. System oparty jest na wykorzystaniu wirtualnej rzeczywistość w oparciu o okularów VR, XR i smartfonów.
Dla rynku B2C zostanie przygotowana autorska intuicyjna aplikacja na smartfony umożliwiająca wykorzystanie eyetrackingu z poziomu (wyświetlacza), kamery telefonu co zostanie przełożone na funkcje komunikacyjnej związane z syntezą mowy

 

 

Zespół:

Łukasz Makowski

Business Development

Sprzedaż i Lead Generations

Mateusz Kierepka
Zarządzanie zespołem programistów
Robert Lulek
Zarządzanie programistyczne
Elżbieta Włodarska
Neuropsycholog

Merytoryka rozwiązania

Kontakt:

BioMinds Sp. z o.o.

ul. Gospodarcza 26, 20-213 Lublin

 

THEARCHI.TECH Sp. z o. o.

Branża:

IT / ICT

 

Opis pomysłu:

VRpartments.com to aplikacja pozwalająca ogłądać mieszkania na rynku pierwotnym, jeszcze przed jego zakupem i w sposób zdalny – za pomocą technologii VR.

Wyobraźmy sobie sytuację w której osoba znajdująca się w Kijowie, zamierza zakup mieszkania od dewelopera w Krakowie, koszt realny i koszty alternatywne w takim przypadku są istotne. Na ich wysokość będa składać się koszty biletu lotniczego, transportu w miejscu docelowym czy noclegu. Ponadto trzeba też uwzględnić czas, który zostanie poświęcony na proces oględzin.

VRpartments to aplikacja mobilna, kartonowe okulary VR i silnik konwersji które tworzą produkt oferowany deweloperom nieruchomości, za pomocą którego ich klienci będą w stanie oszczędzać czas i pieniądze przenosząc się do mieszkania które chcą nabyć z dowolnego miejsca w dowolnej chwili.

W 2018 roku wartość rynku pierwotnego mieszkań w Polsce liczona obrotem wyniosła 25,33 mld zł przy rosnącym trendzie rok do roku.

 

Zespół:

Dimitri Khlopkov

CEO

Taras Gopko
CTO

Kontakt:

THEARCHI.TECH Sp. z o.o.

ul. Gospodarcza 26, 20-213 Lublin

www.vrpartments.com