Zapraszamy na roadtrip/warsztat online!

Chcesz dowiedzieć się jak skutecznie zaaplikować do Platformy Startowej Unicorn Hub?

Dołącz do kolejnego spotkania, ponieważ projekt ten jest szansą dla pomysłodawców na rozwinięcie własnego biznesu. Wyselekcjonowane innowacyjne przedsięwzięcia mają szansę na grant z PARP w wysokości do 1 mln złotych na wprowadzenie innowacyjnego produktu lub usługi na rynek. Dla startupów tej rundy przewidziane jest również dalsze finansowanie projektu z konkursów ogłoszonych przez PARP.

Po zakończonej inkubacji startupy mają szansę na pozyskanie kapitału prywatnych inwestorów.

Podczas wydarzenia uczestnicy będą mieli okazję dowiedzieć się:

 • jak działa Platforma Startowa Unicorn Hub i jakie wsparcie oferuje,
 • jak wypełnić formularz aplikacyjny i nie popełnić prostych błędów,
 • poznać możliwości finansowania startupów
 • poznać startupy, które zakończyły inkubację oraz takie, które pozyskały blisko 1 mln złotych na rozwój innowacyjnego produktu

Podczas realizacji projektu dokładamy wszelkich starań, aby produkt/usługa w okresie inkubacji uzyskały wszystkie minimalne funkcjonalności, a model biznesowy został zweryfikowany rynkowo.

Uwaga!

14 września – warsztat BMC

21 września – Roadtrip online – wydanie specjalnePola wymagane
 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych: Polską Fundację Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland”, z siedzibą w Lublinie, przy ul. Gospodarczej 26, w celu udziału w organizowanym spotkaniu Road Trip on-line. *
 2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
 3. Zapoznałem/-am się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

Zapraszamy na roadtrip online 27.05.2020r.

Chcesz dowiedzieć się jak skutecznie zaaplikować do Platformy Startowej Unicorn Hub? 

Dołącz do kolejnego spotkania, ponieważ projekt ten jest szansą dla pomysłodawców na rozwinięcie własnego biznesu. Wyselekcjonowane innowacyjne przedsięwzięcia mają szansę na grant z PARP w wysokości do 1 mln złotych, na wprowadzenie innowacyjnego produktu lub usługi na rynek. Mają również szansę na pozyskanie kapitału prywatnych inwestorów.

Podczas wydarzenia uczestnicy będą mieli okazję dowiedzieć się:

 • jak działa Platforma Startowa Unicorn Hub i jakie wsparcie oferuje,
 • jak wypełnić formularz aplikacyjny i nie popełnić prostych błędów,
 • poznać możliwości finansowania startupów
 • poznać start-upy, które zakończyły II rundę inkubacji oraz takie, które pozyskały blisko 1 mln złotych na rozwój innowacyjnego produktu.

Agenda

Data: 27.05.2020r. (środa)

Godzina: 17:00

Miejsce: link do spotkania zostanie wysłany na adresy mailowe uczestników w dniu wydarzenia

17.00 – 17.05 | powitanie/wprowadzenie/kwestie techniczne

17.05 – 17.20 | Z jakich konkursów warto skorzystać przy aplikowaniu o startupy – Główny Punk Informacyjny Funduszy Europejskich w Lublinie

17.25 -17.45 dlaczego warto aplikować do Platformy Starowej Unicorn Hub i na co można liczyć po udziale w Platformie

17.45 -18.30 | jak skutecznie postawić pierwszy krok na drodze do miliona – dobre praktyki w wypełnianiu wniosku aplikacyjnego

18.30 -18.45 | prezentacja Start-upu Bot Box – Platforma do łączenia komunikatorów i zwiększenia sprzedaży i I success story

18.45 – 19.00 | prezentacja Start-upu Deep Clue i II success story

19.00 – 19.15 | sesja Q&A

Projekt „Platforma Startowa – Unicorn Hub” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, działania 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów, Poddziałania 1.1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 (POPW).

Pola wymagane
 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych: Polską Fundację Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland”, z siedzibą w Lublinie, przy ul. Gospodarczej 26, w celu udziału w organizowanym spotkaniu Demo Day w dniu 31 lipca 2019  w Warszawie. *
 2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
 3. Zapoznałem/-am się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

Zapraszamy na roadtrip online

Chcesz dowiedzieć się jak skutecznie zaaplikować do Platformy Startowej Unicorn Hub? Zapisz się na Roadtrip online i poznaj nasze możliwości.

Innowatorze, pomysłodawco dołącz do Platformy Startowej Unicorn Hub i rozwiń swój biznes! Do zgarnięcia aż 1 000 000 złotych wsparcia z PARP.

Podczas wydarzenia uczestnicy będą mieli okazję dowiedzieć się:

 • jak działa Platforma Startowa Unicorn Hub i jakie wsparcie oferuje,
 • jak wypełnić formularz aplikacyjny i nie popełnić prostych błędów,
 • poznać start-upy, które zakończyły II rundę inkubacji oraz są takie, które pozyskały blisko 1 mln złotych na rozwój innowacyjnego produktu

Agenda

Data: 20.05.2020r. (środa)

Godzina: 17:00

Miejsce: link do spotkania zostanie wysłany na adresy mailowe uczestników w dniu wydarzenia

17.00 – 17.05 | powitanie/wprowadzenie/kwestie techniczne

17.05 – 17.25 | dlaczego warto aplikować do Platformy Starowej Unicorn Hub i na co można liczyć po udziale w Platformie

17.25 -18.15 | jak skutecznie postawić pierwszy krok na drodze do miliona – dobre praktyki w wypełnianiu wniosku aplikacyjnego

18.15 -18.30 | prezentacja Start-upu i I success story

18.30 – 18.45 | prezentacja Start-upu i II success story

18.45 – 19.00 | sesja Q&A

zapisy: tutaj

III RUNDA INKUBACJI – WYNIKI – POGŁĘBIONA OCENA MERYTORYCZNA

 

Informujemy, że Panel Ekspertów zakończył 3 etap oceny wniosków. Po wstępnej ocenie merytorycznej do dalszego etapów wybrano 50 najlepszych wniosków.

Zapraszamy do zapoznania się z listą po pogłębionej ocenie merytorycznej (POBIERZ LISTĘ)

 

Jednocześnie informujemy, że w etap IV (Selection Days) odbędą się w dniach 27/02/2020 r. oraz 28/02/2020 r. w Hotelu Forum (ul. Obywatelska 8, 20-092 Lublin).

Pomysłodawcy zostaną poinformowani drogą mailową o  wyznaczonym dniu prezentacji przed panelem ekspertów.

Prosimy aby sprawdzać e-mail.

SI-FP Integracja Sensoryczna i Funkcje Poznawcze – Metoda Neuroedukacyjna Sp. z o. o.

Branża:

Medycyna / Zdrowie Publiczne

 

Opis pomysłu:

Obecnie rośnie liczba dzieci, które mają trudności w nauce. Liczba dzieci w wieku 5-12 lat wynosiła w Polsce w czerwcu 2019 roku 3220369 osób (GUS, 2019). Odsetek rodziców zgłaszających problemy edukacyjne dziecka w tym przedziale wiekowym wynosi w zależności od problemu od 4% (ogólna sprawność fizyczna) do 62% (skupienie uwagi) (Wiatrowska, 2013).

Nasz projekt zakłada stworzenie nowej Metody Neuroedukacyjnej, służącej do polisensorycznej stymulacji systemu nerwowego oraz funkcji poznawczych u dzieci w wieku od 5 do 12 lat. Metoda zakłada ujęcie w sposób holistyczny funkcjonowania systemu nerwowego na niższych jego szczeblach (integracja sensoryczna) w powiązaniu z wyższymi funkcjami poznawczymi, niezbędnymi w nabywaniu nowych umiejętności u dzieci oraz w całym procesie uczenia się.

W skład Metody Neuroedukacyjnej wchodzić będą:
testy diagnostyczne wraz z normami rozwojowymi,
metoda pracy (ćwiczenia, stymulacje) z dziećmi, dobierane na podstawie wyników testów,
aplikacja internetowa wspomagająca pracę z dzieckiem na sali terapeutycznej, zwierające zabawy poznawcze – z wykorzystaniem rzutnika multimedialnego oraz bezprzewodowych elementów wydających dźwięk,
panel internetowy do kontaktu i pracy z rodzicami.

Spółka zarabiać będzie na 3 szczeblach klientów: specjalistach (terapeuci SI, psycholodzy, pedagodzy), rodzicach, studentach (chcących zostać terapeutą). Każda z grup będzie miała możliwość zakupu metody w płatności jednorazowej lub ratalnej. Cena dla specjalistów będzie wyższa, niż cena dla rodziców (wiąże się to m.in z tym, że rodzicom nie potrzebne są testy diagnostyczne). Po roku korzystania z metody, użytkownik chcąc z niej dalej korzystać, będzie musiał zapłacić opłatę licencyjną.

 

 

Zespół:

Marcin Machowski
Wspólnik

Pomysłodawca

Katrzyna Zacharek-Machowska
Wspólnik

Pomysłodawca

 

Zespół:

SI-FP Integracja Sensoryczna i Funkcje Poznawcze – Metoda Neuroedukacyjna Sp. z o. o.

ul. Kryniczna 33, 20-809 Lublin

 

www.si-fp.pl

 

 

EKO-WR Sp. z o. o.

Branża:

IT / ICT

 

Opis pomysłu:

Produkcja paliwa alternatywnego dedykowanego dla kotłów na ekogroszek wraz z bezpośrednią ścieżką dystrybucji do klienta ostatecznego.

Nasz produkt w znacznym stopniu rozwiązuje problem emisji dwutlenku węgla.

W klasycznych kotłach opalanych ekogroszkiem, których w kraju w różnym stopniu zużycia mamy zainstalowanych ok. 3 mln sztuk.

Obecnie na rynku nie istnieje paliwo pochodzące ze źródeł odnawialnych będące zamiennikiem ekogroszku. Rozwiązujemy również problem uciążliwych odpadów w formie popiołów i żużlu pozostającego po spaleniu węgla gdyż nasza pozostałość po spaleniu może byc używana jako nawóz.

Innowacja polega na usprawnieniu technologii pelletyzacji w wyniku której surowiec dotąd pomijany w produkcji paliw alternatywnych zostanie efektywnie wykorzystany. Dodatkowa innowacja to wykorzystanie w produkcji odpadów drzewnych w formie zrębki pochodzącej z wyrębów sanitarnych prowadzonych w rejonach dróg oraz tzw gałęziówki, drewna pozaklasowego pozostającego w leśnictwach.

Paliwo w formie pelletu o innej frakcji niż istniejące na rynku jest dedykowane dla kotłów piątej generacji i starszych.

Innowacyjny ma byś również sposób dystrybucji poprzez platformę aukcyjną, co pozwoli uniknąć pośredników jak również przyspieszy przepływy finansowe. Produkt będzie dostarczany za pośrednictwem firm kurierskich

W chwili obecnej poszukujemy wsparcia biznesowego jak równiez rozważmy możliwość poszukiwania inwestorów.

 

 

 

Zespół:

Wojciech Radłowski
Pomysłodawca
dr inż. Barbara Możdżan
Członek zespołu
Romuald Radłowski
Członek zespołu
 

 

 

SCAIL Sp. z o. o.

Branża:

Smart City / Transport

 

Opis pomysłu:

SCAIL (Smart City And Industrial Lightning) jest dostawcą rozwiązań w zakresie inteligentnego sterowania światłem zewnętrznym. Innowacyjne oprogramowanie na podstawie zaawansowanych algorytmów analizy danych rozświetla i przygasza lampy uliczne w zależności od natężenia ruchu, pory nocy czy pogody. Wykrycie pojazdu, załącza oświetlenie z wyprzedzeniem, a kiedy pojazd minie lampy, ich światło przygasa i „oczekuje” na kolejny obiekt, któremu rozświetli drogę.

Dzięki zastosowaniu inteligentnego systemu oświetlania ulic fimy SCAIL, użytkownik jest w stanie zaoszczędzić nawet do 80% energii elektrycznej, co przekłada się na duże oszczędności finansowe oraz mniejsze zanieczyszczenie środowiska. Urządzenie działa zarówno z tradycyjnymi lampami sodowymi jak i z oświetleniem LED.

Rozwiązanie to ma szerokie zastosowanie. Przede wszystkim wymienić można cztery podstawowe grupy odbiorców systemów SCAIL: samorządy, zarządy dróg i autostrad, firmy posiadające parkingi oraz klienci indywidualni, którzy chcą w sposób nowoczesny i wygodny oświetlać otoczenie swoich domów.

Za przyszłym powodzeniem rynkowym SCAIL sp. z o.o. przemawiają takie przesłanki jak:

 • ciągły wzrost cen energii elektrycznej,
 • coraz większa chęć do jej oszczędzania w trosce o finanse oraz środowisko,
 • upowszechnianie się automatycznych rozwiązań typu smart city oraz smart home,
 • elastyczność i innowacyjność, która pozwala indywidualnie podejść do potrzeb każdego klienta.

 

 

Zespół:

Łukasz Świstak
Główny pomysłodawca

Programista systemów wieloplatformowych

Piotr Kaczmarek
Programista systemów wbudowanych

Doświadczony projektant PCB

Piotr Kamiński
Specjalista ds. badań marketingowych
Maciej Penar
Naukowiec, badający obszary analizy i przetwarzania dużych zbiorów danych

Kontakt:

SCAIL Sp. z o.o.

ul. Kościuszki 38, 39-200 Dębica

 

info@scail.eu

www.scail.eu

 

BioMinds Sp. z o. o.

Branża:

Medycyna / Zdrowie Publiczne

 

Opis pomysłu:

BioMinds Healthcare Autorski system telemedyczny (terapeutyczny i komunikacyjny) oparty o rozszerzoną (MR) i Virtualną (VR) rzeczywistość dla zastosowania przez specjalistów i osób dorosłych ze schorzeniami neurologicznymi (udar, urazy czaszkowo-mózgowe, stwardnienie rozsiane SM, zespół zamknięcia, minimalny stan świadomości, ataksja).

System terapeutyczny pozwalający na samodzielne prowadzenie kompleksowej terapii w domu chorego lub ośrodkach specjalistycznych. Dedykowany jest do wspomagania komunikacji i rehabilitacji ruchowej, poznawczej i językowej (afazje). Umożliwia podjęcie terapii osobom z różnym stopniem trudności ruchowych (niedowłady rąk i/lub nóg) i poznawczych (pamięci, uwagi, funkcji wzrokowo – przestrzennych, językowych, zespół pomijania stronnego) powstałych w wyniku choroby neurologicznej. Zawiera moduły rehabilitacyjne z możliwością indywidualizacji i zdalnego nadzoru procesu terapeutycznego. Poprzez wykorzystanie eye-trackingu ułatwia komunikację chorym z porażeniem czterokończynowym lub w zespole zamknięcia. Przeciwdziała wykluczeniu społecznemu, poprawia

Działanie systemu polegać będzie na seriach ćwiczeń przeznaczonych dla grup chorych o różnym poziomie ograniczeń oraz dzięki czemu przebieg ich powrotu do zdrowia bądź opanowanie stawianych przed nimi zdań przebiegnie szybciej, sprawniej i efektywniej niż ma to miejsce przy obecnie stosowanych rozwiązaniach. Zastosowanie rozszerzonej rzeczywistości wpłynie na poziom zaangażowania pacjentów, których koncentracja będzie. System będzie sprzężony z mechanizmami sztucznej inteligencji po stronie backednu pozwalające w odpowiedni sposób dobrać intensywność ćwiczeń terapeutycznych do możliwości, progresu, regresu w zdrowiu poszczególnych pacjentów poddawanych terapii standard życia chorego i jego rodziny, ułatwia komunikację, zwiększa dostępność do specjalistycznej. rehabilitacji i obniża jej koszty. System oparty jest na wykorzystaniu wirtualnej rzeczywistość w oparciu o okularów VR, XR i smartfonów.
Dla rynku B2C zostanie przygotowana autorska intuicyjna aplikacja na smartfony umożliwiająca wykorzystanie eyetrackingu z poziomu (wyświetlacza), kamery telefonu co zostanie przełożone na funkcje komunikacyjnej związane z syntezą mowy

 

 

Zespół:

Łukasz Makowski

Business Development

Sprzedaż i Lead Generations

Mateusz Kierepka
Zarządzanie zespołem programistów
Robert Lulek
Zarządzanie programistyczne
Elżbieta Włodarska
Neuropsycholog

Merytoryka rozwiązania

Kontakt:

BioMinds Sp. z o.o.

ul. Gospodarcza 26, 20-213 Lublin

 

THEARCHI.TECH Sp. z o. o.

Branża:

IT / ICT

 

Opis pomysłu:

VRpartments.com to aplikacja pozwalająca ogłądać mieszkania na rynku pierwotnym, jeszcze przed jego zakupem i w sposób zdalny – za pomocą technologii VR.

Wyobraźmy sobie sytuację w której osoba znajdująca się w Kijowie, zamierza zakup mieszkania od dewelopera w Krakowie, koszt realny i koszty alternatywne w takim przypadku są istotne. Na ich wysokość będa składać się koszty biletu lotniczego, transportu w miejscu docelowym czy noclegu. Ponadto trzeba też uwzględnić czas, który zostanie poświęcony na proces oględzin.

VRpartments to aplikacja mobilna, kartonowe okulary VR i silnik konwersji które tworzą produkt oferowany deweloperom nieruchomości, za pomocą którego ich klienci będą w stanie oszczędzać czas i pieniądze przenosząc się do mieszkania które chcą nabyć z dowolnego miejsca w dowolnej chwili.

W 2018 roku wartość rynku pierwotnego mieszkań w Polsce liczona obrotem wyniosła 25,33 mld zł przy rosnącym trendzie rok do roku.

 

Zespół:

Dimitri Khlopkov

CEO

Taras Gopko
CTO

Kontakt:

THEARCHI.TECH Sp. z o.o.

ul. Gospodarcza 26, 20-213 Lublin

www.vrpartments.com

 

Advanced Ideas Sp. z o. o.

Branża:

IT / ICT

 

Opis pomysłu:

Interaktywny Analityk # PL zapewnia zaawansowaną analitykę wraz z aktywnym wsparciem, którego udziela Interaktywny Analityk – chatbot głosowy i tekstowy w języku polskim. Swoje rozwiązanie opieramy o Jednolite Pliki Kontrolne (JPK) dzięki czemu dostarczamy usługę bez czasochłonnego i drogiego procesu wdrożenia. Produkt w systemie abonenckim jest skierowany do małych i średnich przedsiębiorstw, które nie posiadają zasobów sprzętowych i ludzkich do wdrożenia standardowych rozwiązań business intelligence.

Zmieniamy pracę ludzi w systemach Business Intelligence na pracę dla ludzi, wykonywaną przez chatbota głosowego i tekstowego. Interaktywny Analityk wykorzystuję najnowsze trendy rozwoju technologii informatycznych, m.in.: sieci neuronowe, uczenie maszynowe, rozwiązania chmurowe. Zamiast skomplikowanych aplikacji wymagających długiego wdrożenia oferujemy proste w użyciu rozwiązanie oparte o uniwersalną strukturę danych dostępną dla każdego przedsiębiorstwa, zapewniając jednocześnie niski koszt dostępu do usługi i utrzymania infrastruktury.

Interaktywny Analityk odpowiada na postawione pytania m.in.: dotyczące sprzedaży, marży, rentowności, rotacji towaru czy ryzyka kredytowego kontrahentów. Wg instrukcji użytkownika tworzy zestawienia i wizualizacje wyników przedsiębiorstwa. Automatycznie wysyła informacje o zagrożeniach czy też sytuacjach niepożądanych. Interaktywny Analityk dokonuje tez predykcji zdarzeń przyszłych takich jak: stan salda należności klienta czy też wymaganych zapasów towaru. Bazę danych użytkownik napełnia przez „przeciągnięcie i upuszczenie” jednolitego pliku kontrolnego (JPK) w konwersacji z chabotem. Interaktywny Analityk może porozumiewać się przez komunikator na urządzeniach mobilnych jak też stacjonarnych – wg. preferencji użytkownika.

Advanced Ideas sp. z o.o. wymaga wsparcia inwestycyjnego by w krótkim czasie przeprowadzić komercjalizację produktu. Przed nami faza testów i udostępnienie produktu do klienta. Od inwestorów oprócz wsparcia kapitałowego oczekujemy merytorycznej współpracy i mentoringu w tworzeniu biznesu.

 

 

 

 

 

Zespół:

Adam Gozdalik
Prezes i współwłaścicielKierownik Projektu

Specjalista Data Science

Magdalena Miler-Wiśniewska
WspółwłaścicielSpecjalista ds. komercjalizacji projektu
Paweł Pyszel
Specjalista Data ScienceProgramista Py
Przemysław Mądzik
Programista baz danych

Paweł Poluchowicz

Programista baz danych

Kamil Brankiewicz
Specjalista ds. narzędzi Business Intelligence

Marcin Wójcicki

Specjalista ds. infrastruktuy

 

Kontakt:

Advanced Ideas Sp. z o.o.

ul. Nałęczowska 14, 20-701 Lublin

interaktywnyanalityk@gmail.com