Lista rankingowa Top 40 – V Runda

Informujemy, że Panel Ekspertów dokonał wyboru TOP 40 pomysłów biznesowych, które pozytywnie przeszły ostatni etap oceny i selekcji pomysłów do V rundy inkubacji w Platformie Startowej Unicorn Hub.
Załączamy listę wniosków zakwalifikowanych do procesu inkubacji oraz listę rezerwową

LISTA WNIOSKÓW INKUBACYJNYCH -V RUNDA UNICORN HUB

W imieniu Zespołu Platformy „Unicorn Hub” oraz Panelu Ekspertów serdecznie gratulujemy zakwalifikowania się do procesu inkubacji!

Lista rankingowa wniosków po pogłębionej ocenie merytorycznej – V runda UH

Uprzejmie informujemy, iż Panel Ekspertów dokonał wyboru 55 pomysłów biznesowych, które przechodzą do ostatniego IV etapu procesu selekcji, tj. SELECTION DAYS w ramach Platformy Startowej „Unicorn Hub”. Wnioski na liście zostały opatrzone numerem ID oraz numerem wniosku w systemie LSI (numer do zweryfikowania w systemie LSI Parp). Kolejny etap selekcji i oceny Pomysłów – Selection Days realizowany będzie w dniach: 14.01.2021 r. oraz 15.01.2021 r.

Lista rankingowa wniosków po pogłębionej ocenie merytorycznej – V runda UH

Informujemy również, że indywidualne terminy spotkań wraz z instrukcją zostaną przekazane mailowo na adres głównego pomysłodawcy.

Wszystkie karty oceny pomysłów biznesowych zostaną przekazane po ukończeniu procesu selekcji  i naboru wniosków.

TOP 70 – lista wniosków

Uprzejmie informujemy, iż Panel Ekspertów dokonał wyboru 70 pomysłów biznesowych, które przechodzą do III etapu procesu selekcji, tj. etapu pogłębionej weryfikacji merytorycznej – WIDEOKONFERENCJE (SESJE PITCHINGOWE) w ramach Platformy Startowej „Unicorn Hub”.

Wnioski na liście zostały opatrzone numerem ID oraz numerem wniosku w systemie LSI (numer do zweryfikowania w systemie LSI Parp).

Kolejny etap selekcji i oceny Pomysłów – Wideokonferencje z Pomysłodawcami realizowany będzie w dniach: 28.12.2020- 04.01.2021.

Lista rankingowa wniosków po wstępnej ocenie merytorycznej – V runda UH

Informuję również, że indywidualne terminy spotkań wraz z instrukcją zostaną przekazane mailowo na adres głównego pomysłodawcy.

Wszystkie karty oceny pomysłów biznesowych zostaną przekazane po ukończeniu procesu selekcji  i naboru wniosków.

Platforma Startowa Unicorn Hub - Lublin, Stalowa Wola, Kraków
V RUNDA INKUBACJI – OCENA FORMALNA – WYNIKI

Informujemy, że Panel Ekspertów dokonał oceny formalnej wniosków, które zostały złożone do V rundy inkubacji.

Zapraszamy do zapoznania się z listą po ocenie formalnej​. Do kolejnego etapu – wstępnej oceny merytorycznej skierowanych zostało 249 pomysłów biznesowych.

Zestawienie – ocena formalna V RUNDA

WYDŁUŻAMY TERMIN NABORU!

Do 6 grudnia wydłużamy termin na składanie wniosków do Platforma Startowa Unicorn Hub. Taki Mikołajkowy prezent od Unicorn Hub, dla tych którzy się obawiają czy zdążą do 30 listopada😊 Dziękujemy za ogromne zainteresowanie…
Masz ciekawe rozwiązanie, o którym powinien dowiedzieć się świat❓
Zgłoś się do nas i złóż wniosek!

42 wnioski inkubacyjne zakwalifikowane do procesu inkubacji w ramach IV rundy

W imieniu Zespołu Platformy „Unicorn Hub” oraz Panelu Ekspertów serdecznie gratulujemy zakwalifikowania się do procesu inkubacji!

Załączamy listę wniosków zakwalifikowanych do procesu inkubacji oraz listę rezerwową

LISTA WNIOSKÓW INKUBACYJNYCH – IV RUNDA UNICORN HUB

Lista pomysłów do IV etapu w ramach IV rundy inkubacji – SELECTION DAYS

Uprzejmie informujemy, iż Panel Ekspertów dokonał wyboru TOP 55 pomysłów biznesowych, które przechodzą do ostatniego etapu oceny i selekcji pomysłów do IV rundy inkubacji w Platformie Startowej Unicorn Hub.

Selection Days, odbędą się w dniach 13 i 14 sierpnia 2020r. w Lublinie w Hotelu Forum. Termin i godzina wystąpienia zostaną wyznaczone odgórnie zgodnie z dostępnością Ekspertów branżowych. Szczegóły dotyczące terminu, zasad i formuły prezentacji zostaną przesłane indywidualnie najpóźniej w dniu 6 sierpnia 2020 r. na adres e-mailowy głównego Pomysłodawcy.

 

lista pomysłów do IV etapu w ramach IV rundy – SELECTION DAYS

Zestawienie – ocena DO IV ETAPU – IV RUNDA

 

Program Akceleratora Mobilności Miejskiej EIT SPECJALNY: COVID-19

„Program EIT Urban Mobility Accelerator SPECIAL: COVID-19” to finansowana ze środków UE inicjatywa umożliwiająca start-upom i scale-upom opracowywanie produktów i usług ukierunkowanych na wyzwania mobilności miejskiej związane z pandemią COVID-19.

Termin składania wniosków upływa 9 sierpnia 2020 r.

Zgłaszać mogą się wszystkie startupy związane z mobilnością miejską lub dotknięte kryzysem COVID-19.

Więcej informacji na temat tego zaproszenia i składania wniosków znajduje się w linku poniżej.

https://www.eiturbanmobility.eu/eit-urban-mobility-accelerator-programme-special-covid-19/

TOP 70 – lista wniosków

Uprzejmie informujemy, iż Panel Ekspertów dokonał wyboru 70 pomysłów biznesowych, które przechodzą do III etapu procesu selekcji, tj. etapu pogłębionej weryfikacji merytorycznej – WIDEOKONFERENCJE (SESJE PITCHINGOWE) w ramach Platformy Startowej „Unicorn Hub”.

LISTA RANKINGOWA WNIOSKÓW – ocena DO III ETAPU – IV RUNDA

Wnioski na liście zostały opatrzone numerem ID oraz numerem wniosku w systemie LSI (numer do zweryfikowania w systemie LSI Parp).

Kolejny etap selekcji i oceny Pomysłów – Wideokonferencje z Pomysłodawcami realizowany będzie w dniach: 25 lipca, 27 lipca, 28 lipca, 30 lipca, 1 sierpnia

unicorn-hub-lista-2-lista-formalna
IV RUNDA INKUBACJI – OCENA FORMALNA – WYNIKI
Informujemy, że Panel Ekspertów dokonał oceny formalnej wniosków, które zostały złożone do III rundy inkubacji.

Zapraszamy do zapoznania się z listą po ocenie formalnej    Zestawienie – ocena formalna IV RUNDA (3)

Jednocześnie informujemy, że ogłoszenie wyników po wstępnej ocenie merytorycznej – TOP 70 planujemy na dzień 20.07.2020

Kolejny etap – pogłębiona ocena merytoryczna – wideokonferencje będą realizowane w dniach 25, 27, 28, 30.07 i 01.08.2020.

 

Planowane terminy kolejnych etapów oceny:

Ogłoszenie TOP 55 – 03.08.2020

Selection Days 13 i 14.08.2020 w Lublinie

TOP 40 ogłoszenie – 17.08.2020