42 wnioski inkubacyjne zakwalifikowane do procesu inkubacji w ramach IV rundy

W imieniu Zespołu Platformy „Unicorn Hub” oraz Panelu Ekspertów serdecznie gratulujemy zakwalifikowania się do procesu inkubacji!

Załączamy listę wniosków zakwalifikowanych do procesu inkubacji oraz listę rezerwową

LISTA WNIOSKÓW INKUBACYJNYCH – IV RUNDA UNICORN HUB

Lista pomysłów do IV etapu w ramach IV rundy inkubacji – SELECTION DAYS

Uprzejmie informujemy, iż Panel Ekspertów dokonał wyboru TOP 55 pomysłów biznesowych, które przechodzą do ostatniego etapu oceny i selekcji pomysłów do IV rundy inkubacji w Platformie Startowej Unicorn Hub.

Selection Days, odbędą się w dniach 13 i 14 sierpnia 2020r. w Lublinie w Hotelu Forum. Termin i godzina wystąpienia zostaną wyznaczone odgórnie zgodnie z dostępnością Ekspertów branżowych. Szczegóły dotyczące terminu, zasad i formuły prezentacji zostaną przesłane indywidualnie najpóźniej w dniu 6 sierpnia 2020 r. na adres e-mailowy głównego Pomysłodawcy.

 

lista pomysłów do IV etapu w ramach IV rundy – SELECTION DAYS

Zestawienie – ocena DO IV ETAPU – IV RUNDA

 

Program Akceleratora Mobilności Miejskiej EIT SPECJALNY: COVID-19

„Program EIT Urban Mobility Accelerator SPECIAL: COVID-19” to finansowana ze środków UE inicjatywa umożliwiająca start-upom i scale-upom opracowywanie produktów i usług ukierunkowanych na wyzwania mobilności miejskiej związane z pandemią COVID-19.

Termin składania wniosków upływa 9 sierpnia 2020 r.

Zgłaszać mogą się wszystkie startupy związane z mobilnością miejską lub dotknięte kryzysem COVID-19.

Więcej informacji na temat tego zaproszenia i składania wniosków znajduje się w linku poniżej.

https://www.eiturbanmobility.eu/eit-urban-mobility-accelerator-programme-special-covid-19/

TOP 70 – lista wniosków

Uprzejmie informujemy, iż Panel Ekspertów dokonał wyboru 70 pomysłów biznesowych, które przechodzą do III etapu procesu selekcji, tj. etapu pogłębionej weryfikacji merytorycznej – WIDEOKONFERENCJE (SESJE PITCHINGOWE) w ramach Platformy Startowej „Unicorn Hub”.

LISTA RANKINGOWA WNIOSKÓW – ocena DO III ETAPU – IV RUNDA

Wnioski na liście zostały opatrzone numerem ID oraz numerem wniosku w systemie LSI (numer do zweryfikowania w systemie LSI Parp).

Kolejny etap selekcji i oceny Pomysłów – Wideokonferencje z Pomysłodawcami realizowany będzie w dniach: 25 lipca, 27 lipca, 28 lipca, 30 lipca, 1 sierpnia

unicorn-hub-lista-2-lista-formalna
IV RUNDA INKUBACJI – OCENA FORMALNA – WYNIKI
Informujemy, że Panel Ekspertów dokonał oceny formalnej wniosków, które zostały złożone do III rundy inkubacji.

Zapraszamy do zapoznania się z listą po ocenie formalnej    Zestawienie – ocena formalna IV RUNDA (3)

Jednocześnie informujemy, że ogłoszenie wyników po wstępnej ocenie merytorycznej – TOP 70 planujemy na dzień 20.07.2020

Kolejny etap – pogłębiona ocena merytoryczna – wideokonferencje będą realizowane w dniach 25, 27, 28, 30.07 i 01.08.2020.

 

Planowane terminy kolejnych etapów oceny:

Ogłoszenie TOP 55 – 03.08.2020

Selection Days 13 i 14.08.2020 w Lublinie

TOP 40 ogłoszenie – 17.08.2020

 

 

Zapraszamy na roadtrip online

Chcesz dowiedzieć się jak skutecznie zaaplikować do Platformy Startowej Unicorn Hub? 

Dołącz do kolejnego spotkania, ponieważ projekt ten jest szansą dla pomysłodawców na rozwinięcie własnego biznesu. Wyselekcjonowane innowacyjne przedsięwzięcia mają szansę na grant z PARP w wysokości do 1 mln złotych, na wprowadzenie innowacyjnego produktu lub usługi na rynek. Mają również szansę na pozyskanie kapitału prywatnych inwestorów.

Podczas wydarzenia uczestnicy będą mieli okazję dowiedzieć się:

 • jak działa Platforma Startowa Unicorn Hub i jakie wsparcie oferuje,
 • jak wypełnić formularz aplikacyjny i nie popełnić prostych błędów,
 • poznać możliwości finansowania startupów
 • poznać start-upy, które zakończyły II rundę inkubacji oraz takie, które pozyskały blisko 1 mln złotych na rozwój innowacyjnego produktu.Pola wymagane
 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych: Polską Fundację Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland”, z siedzibą w Lublinie, przy ul. Gospodarczej 26, w celu udziału w organizowanym spotkaniu Road Trip on-line. *
 2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
 3. Zapoznałem/-am się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

Zapraszamy na roadtrip online 27.05.2020r.

Chcesz dowiedzieć się jak skutecznie zaaplikować do Platformy Startowej Unicorn Hub? 

Dołącz do kolejnego spotkania, ponieważ projekt ten jest szansą dla pomysłodawców na rozwinięcie własnego biznesu. Wyselekcjonowane innowacyjne przedsięwzięcia mają szansę na grant z PARP w wysokości do 1 mln złotych, na wprowadzenie innowacyjnego produktu lub usługi na rynek. Mają również szansę na pozyskanie kapitału prywatnych inwestorów.

Podczas wydarzenia uczestnicy będą mieli okazję dowiedzieć się:

 • jak działa Platforma Startowa Unicorn Hub i jakie wsparcie oferuje,
 • jak wypełnić formularz aplikacyjny i nie popełnić prostych błędów,
 • poznać możliwości finansowania startupów
 • poznać start-upy, które zakończyły II rundę inkubacji oraz takie, które pozyskały blisko 1 mln złotych na rozwój innowacyjnego produktu.

Agenda

Data: 27.05.2020r. (środa)

Godzina: 17:00

Miejsce: link do spotkania zostanie wysłany na adresy mailowe uczestników w dniu wydarzenia

17.00 – 17.05 | powitanie/wprowadzenie/kwestie techniczne

17.05 – 17.20 | Z jakich konkursów warto skorzystać przy aplikowaniu o startupy – Główny Punk Informacyjny Funduszy Europejskich w Lublinie

17.25 -17.45 dlaczego warto aplikować do Platformy Starowej Unicorn Hub i na co można liczyć po udziale w Platformie

17.45 -18.30 | jak skutecznie postawić pierwszy krok na drodze do miliona – dobre praktyki w wypełnianiu wniosku aplikacyjnego

18.30 -18.45 | prezentacja Start-upu Bot Box – Platforma do łączenia komunikatorów i zwiększenia sprzedaży i I success story

18.45 – 19.00 | prezentacja Start-upu Deep Clue i II success story

19.00 – 19.15 | sesja Q&A

Projekt „Platforma Startowa – Unicorn Hub” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, działania 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów, Poddziałania 1.1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 (POPW).

Pola wymagane
 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych: Polską Fundację Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland”, z siedzibą w Lublinie, przy ul. Gospodarczej 26, w celu udziału w organizowanym spotkaniu Demo Day w dniu 31 lipca 2019  w Warszawie. *
 2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
 3. Zapoznałem/-am się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

Zapraszamy na roadtrip online

Chcesz dowiedzieć się jak skutecznie zaaplikować do Platformy Startowej Unicorn Hub? Zapisz się na Roadtrip online i poznaj nasze możliwości.

Innowatorze, pomysłodawco dołącz do Platformy Startowej Unicorn Hub i rozwiń swój biznes! Do zgarnięcia aż 1 000 000 złotych wsparcia z PARP.

Podczas wydarzenia uczestnicy będą mieli okazję dowiedzieć się:

 • jak działa Platforma Startowa Unicorn Hub i jakie wsparcie oferuje,
 • jak wypełnić formularz aplikacyjny i nie popełnić prostych błędów,
 • poznać start-upy, które zakończyły II rundę inkubacji oraz są takie, które pozyskały blisko 1 mln złotych na rozwój innowacyjnego produktu

Agenda

Data: 20.05.2020r. (środa)

Godzina: 17:00

Miejsce: link do spotkania zostanie wysłany na adresy mailowe uczestników w dniu wydarzenia

17.00 – 17.05 | powitanie/wprowadzenie/kwestie techniczne

17.05 – 17.25 | dlaczego warto aplikować do Platformy Starowej Unicorn Hub i na co można liczyć po udziale w Platformie

17.25 -18.15 | jak skutecznie postawić pierwszy krok na drodze do miliona – dobre praktyki w wypełnianiu wniosku aplikacyjnego

18.15 -18.30 | prezentacja Start-upu i I success story

18.30 – 18.45 | prezentacja Start-upu i II success story

18.45 – 19.00 | sesja Q&A

zapisy: tutaj

III RUNDA INKUBACJI – WYNIKI – POGŁĘBIONA OCENA MERYTORYCZNA

 

Informujemy, że Panel Ekspertów zakończył 3 etap oceny wniosków. Po wstępnej ocenie merytorycznej do dalszego etapów wybrano 50 najlepszych wniosków.

Zapraszamy do zapoznania się z listą po pogłębionej ocenie merytorycznej (POBIERZ LISTĘ)

 

Jednocześnie informujemy, że w etap IV (Selection Days) odbędą się w dniach 27/02/2020 r. oraz 28/02/2020 r. w Hotelu Forum (ul. Obywatelska 8, 20-092 Lublin).

Pomysłodawcy zostaną poinformowani drogą mailową o  wyznaczonym dniu prezentacji przed panelem ekspertów.

Prosimy aby sprawdzać e-mail.

SI-FP Integracja Sensoryczna i Funkcje Poznawcze – Metoda Neuroedukacyjna Sp. z o. o.

Branża:

Medycyna / Zdrowie Publiczne

 

Opis pomysłu:

Obecnie rośnie liczba dzieci, które mają trudności w nauce. Liczba dzieci w wieku 5-12 lat wynosiła w Polsce w czerwcu 2019 roku 3220369 osób (GUS, 2019). Odsetek rodziców zgłaszających problemy edukacyjne dziecka w tym przedziale wiekowym wynosi w zależności od problemu od 4% (ogólna sprawność fizyczna) do 62% (skupienie uwagi) (Wiatrowska, 2013).

Nasz projekt zakłada stworzenie nowej Metody Neuroedukacyjnej, służącej do polisensorycznej stymulacji systemu nerwowego oraz funkcji poznawczych u dzieci w wieku od 5 do 12 lat. Metoda zakłada ujęcie w sposób holistyczny funkcjonowania systemu nerwowego na niższych jego szczeblach (integracja sensoryczna) w powiązaniu z wyższymi funkcjami poznawczymi, niezbędnymi w nabywaniu nowych umiejętności u dzieci oraz w całym procesie uczenia się.

W skład Metody Neuroedukacyjnej wchodzić będą:
testy diagnostyczne wraz z normami rozwojowymi,
metoda pracy (ćwiczenia, stymulacje) z dziećmi, dobierane na podstawie wyników testów,
aplikacja internetowa wspomagająca pracę z dzieckiem na sali terapeutycznej, zwierające zabawy poznawcze – z wykorzystaniem rzutnika multimedialnego oraz bezprzewodowych elementów wydających dźwięk,
panel internetowy do kontaktu i pracy z rodzicami.

Spółka zarabiać będzie na 3 szczeblach klientów: specjalistach (terapeuci SI, psycholodzy, pedagodzy), rodzicach, studentach (chcących zostać terapeutą). Każda z grup będzie miała możliwość zakupu metody w płatności jednorazowej lub ratalnej. Cena dla specjalistów będzie wyższa, niż cena dla rodziców (wiąże się to m.in z tym, że rodzicom nie potrzebne są testy diagnostyczne). Po roku korzystania z metody, użytkownik chcąc z niej dalej korzystać, będzie musiał zapłacić opłatę licencyjną.

 

 

Zespół:

Marcin Machowski
Wspólnik

Pomysłodawca

Katrzyna Zacharek-Machowska
Wspólnik

Pomysłodawca

 

Zespół:

SI-FP Integracja Sensoryczna i Funkcje Poznawcze – Metoda Neuroedukacyjna Sp. z o. o.

ul. Kryniczna 33, 20-809 Lublin

 

www.si-fp.pl