Platforma Startowa Unicorn Hub - Lublin, Stalowa Wola, Kraków
Lista rankingowa wniosków po pogłębionej ocenie merytorycznej – IX runda Unicorn Hub

Uprzejmie informujemy, iż Panel Ekspertów dokonał wyboru TOP 55 pomysłów biznesowych, które przechodzą do ostatniego IV etapu procesu selekcji, tj. SELECTION DAYS w ramach Platformy Startowej „Unicorn Hub”. Wnioski na liście zostały opatrzone numerem ID oraz numerem wniosku w systemie LSI (numer do zweryfikowania w systemie LSI PARP). Kolejny etap selekcji i oceny Pomysłów – Selection Days realizowany będzie w dniach: 15 i 16.09.2022 r. w Lublinie (stacjonarnie).

Lista rankingowa wniosków po pogłębionej ocenie merytorycznej – IX runda UH

Informujemy również, że indywidualne terminy spotkań, szczegóły dotyczące spotkań wraz z instrukcją zostaną przekazane mailowo na adres głównego pomysłodawcy. Wszystkie karty oceny pomysłów biznesowych zostaną przekazane po ukończeniu procesu selekcji i naboru wniosków.

Platforma Startowa Unicorn Hub - Lublin, Stalowa Wola, Kraków
LISTA RANKINGOWA WNIOSKÓW INKUBACYJNYCH PO WSTĘPNEJ OCENIE MERYTORYCZNEJ

Uprzejmie informujemy, iż Panel Ekspertów dokonał wyboru 70 pomysłów biznesowych, które przechodzą do III etapu procesu selekcji, tj. etapu pogłębionej weryfikacji merytorycznej – WIDEOKONFERENCJE (SESJE PITCHINGOWE) w ramach Platformy Startowej „Unicorn Hub”.

LISTA RANKINGOWA WNIOSKÓW INKUBACYJNYCH PO WSTĘPNEJ OCENIE MERYTORYCZNEJ