Traptech Sp. z o. o.

Branża:

IT / ICT

Opis pomysłu:

Rozwiązanie TrapInit wspiera utrzymanie bezpieczeństwa przetwarzanych informacji w przedsiębiorstwach. Przygotowywany produkt ma na celu zniwelować negatywne konsekwencje cyberataku, gdy atakujący uzyskał już niepożądany dostęp do sieci wewnętrznej IT. W infrastrukturze sieciowej w organizacji, tworzymy fałszywe usługi, które wydają się cenne z punktu widzenia atakującego. Atakujący przeszukując sieć jest kierowany na te zasoby poprzez szereg przynęt. W momencie złapania atakującego w pułapkę administrator otrzymuje jednoznaczną informację o intruzie w sieci. 

W ramach naszego rozwiązania opracowaliśmy standard tworzenia pułapek i przynęt, co więcej zaprosiliśmy społeczność specjalistów cyberbezpieczeństwa do komercyjnej współpracy przy tworzeniu pułapek. Pułapki będą mogły być dostarczane przez zewnętrznych specjalistów cyberbezpieczeństwa. Mogą być oparte o błędy bezpieczeństwa, które ujawnili bądź ataki które przydarzyły się w firmach dla których pracują. Dla tej społeczności utworzenie pułapki i wprowadzenie jej do platformy będzie formą komercyjnej współpracy. Przeprowadzając analizę konkurencji nie zaobserwowaliśmy rozwiązania, które pozwalałoby na taką współpracę. W związku z tym, określamy proponowaną przewagę na poziom światowy.

Zespół:

PIOTR MADEJ
Ekspert cyberbezpieczeństwa,
rozbudowa sieci kontaktów
biznesowych

Kontakt:

e-mail: office@traptech.pl

nr tel: 691-676-868

Platforma Startowa Unicorn Hub - Lublin, Stalowa Wola, Kraków
Komunikat ws. zakończenia naboru do poddziałania 1.1.2 PO PW

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że 30 grudnia 2021 r. o godz. 16:00 kończy się ostatnia runda naboru do konkursu 1/2019 „Rozwój startupów w Polsce Wschodniej” realizowanego w ramach poddziałania 1.1.2 PO PW.

W związku z powyższym przekazujemy komunikat dotyczący możliwości przedłużenia terminu na złożenie wniosku o dofinansowanie w skutek wystąpienia COVID-19.

Uwaga!

Zgodnie z § 6 ust. 17 Regulaminu Konkursu poddziałania 1.1.2 POPW w przypadku, gdy na skutek wystąpienia COVID-19 niemożliwe lub utrudnione jest złożenie wniosku o dofinansowanie w terminie przewidzianym w § 3 ust. 3 dla danej rundy, Wnioskodawca może zwrócić się do PARP z wnioskiem o przedłużenie terminu na złożenie wniosku o dofinansowanie. Po wyrażeniu zgody przez PARP wniosek o dofinansowanie może zostać złożony w terminie nie dłuższym, niż 14 dni liczonych od daty zakończenia naboru w rundzie konkursu.

Należy zaznaczyć, że w 17. – ostatniej rundzie konkursu – w przypadku zaistnienia wyżej wymienionej sytuacji niezbędne dla wydłużenia terminu jest utworzenie wniosku w systemie LSI w nieprzekraczalnym terminie do 30 grudnia 2021 r. do godz. 16:00 (z możliwością dalszej jego edycji). Po tym terminie utworzenie wniosku w systemie LSI nie będzie możliwe. Brak utworzenia wniosku o dofinansowanie w systemie uniemożliwi złożenie prośby o przedłużenie terminu, o którym mowa w § 6 ust. 17 Regulaminu Konkursu.

Szczegóły dotyczące możliwości złożenia wniosku o wydłużenie terminu na złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach ostatniej rundy naboru do poddziałania 1.1.2 PO PW dostępne są również na stronie internetowej PARP:  Rozwój start-upów w Polsce Wschodniej – Zakończenie naboru w ramach ostatniej rundy konkursu 1/2019 – Rozwój startupów w Polsce Wschodniej – PARP – Centrum Rozwoju MŚP

Zapraszamy na roadtrip/warsztat online!

Chcesz dowiedzieć się jak skutecznie zaaplikować do Platformy Startowej Unicorn Hub?

Dołącz do kolejnego spotkania, ponieważ projekt ten jest szansą dla pomysłodawców na rozwinięcie własnego biznesu. Dla startupów tej rundy przewidziane jest również dalsze finansowanie projektu z konkursów ogłoszonych przez PARP.

Po zakończonej inkubacji startupy mają szansę na pozyskanie kapitału prywatnych inwestorów.

Podczas wydarzenia uczestnicy będą mieli okazję dowiedzieć się:

  • jak działa Platforma Startowa Unicorn Hub i jakie wsparcie oferuje,
  • jak wypełnić formularz aplikacyjny i nie popełnić prostych błędów,
  • poznać możliwości finansowania startupów
  • poznać startupy, które zakończyły inkubację oraz takie, które pozyskały blisko 1 mln złotych na rozwój innowacyjnego produktu

Podczas realizacji projektu dokładamy wszelkich starań, aby produkt/usługa w okresie inkubacji uzyskały wszystkie minimalne funkcjonalności, a model biznesowy został zweryfikowany rynkowo.Pola wymagane
  1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych: Polską Fundację Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland”, z siedzibą w Lublinie, przy ul. Gospodarczej 26, w celu udziału w organizowanym spotkaniu Road Trip on-line. *
  2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
  3. Zapoznałem/-am się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

YUZU Sp. z o. o.

Branża:

SMART CITY / TRANSPORT

Opis pomysłu:

Yuzu ID jest wirtualną usługą, skierowaną do producentów, dystrybutorów oraz właścicieli pojazdów klasy micromobility, polegająca na tworzeniu unikalnych, wystandaryzowanych dla branży micromobility, kodów ID (think: VIN z branży samochodowej), umożliwiających identyfikacje pojazdów, ich historii oraz np. stanu własności. Nadanie unikalnego kodu Yuzu ID umożliwi również zdalną aktywację dodatkowych usług cyfrowych dla konkretnego pojazdu (roweru, hulajnogi etc.) np. elektronicznej karty gwarancyjnej, historii serwisu pojazdu czy wykupu ubezpieczenia.

Produkt, jakim jest Yuzu ID, przybiera dwojaką postać:

1. wirtualnego kodu ID generowanego przez Yuzu, skorelowanego z kodem seryjnym pojazdu, umożliwiającym identyfikację pojazdu w bazie pojazdów Yuzu

2. kodu Yuzu ID, fizycznie przypisanego do pojazdu za pomocą rozwiązania elektronicznego np. kontrolera pojazdu elektrycznego, taga NFC etc. Umożliwiającego skanowanie i odczytywanie danych nt. pojazdu za pomocą aplikacji mobilnej.

Zespół:

Marcin Piątkowski

CEO

Edward Vlutters

CCO

Marcin Kasz
Product Lead
 

Kontakt:

YUZU Sp. z o.o.

Marcin Piątkowski

+48 730 769 007

Edward Vlutters

+32 471 466 511

Marcin Kasz

+48 730 185 007

hello@yuzuid.com

Alloweat Sp. z o. o.

Branża:

IT / ICT

Opis pomysłu:

Alloweat jest multifunkcjonalną platformą dla dietetyka, która automatyzuje procesy towarzyszące pracy z pacjentem (obsługa terminarza, przeprowadzanie wywiadu, bieżąca analiza dzienniczków żywieniowych, wyliczanie zapotrzebowania energetycznego, tworzenie jadłospisów, komunikacja, monitoring) oraz zintegrowaną aplikacją mobilną i platformą edukującą oraz analizującą postępy jego pacjenta. Rozwiązanie umożliwia przejęcie części zadań dietetyka przez nowoczesne technologie oraz zapewnia stałą, dwukierunkową komunikację z pacjentem.

Alloweat umożliwia nie tylko szybsze tworzenie strategii żywieniowych pacjenta ale przede wszystkim włącza pacjenta w proces kształtowania jego własnych zmian. Narzędzie stwarza możliwość pacjentowi dokonywania wyborów, nauki na własnych błędach, a jednocześnie przenosi część odpowiedzialności za powodzenie procesu z dietetyka na pacjenta. Aplikacja mobilna zapewnia edukację pacjenta, bieżącą weryfikację budżetu energetycznego, analizuje postępy pacjenta, informuje o odchyleniach od założonego planu, sugeruje rozwiązania.

Ważną wartością zarówno dla pacjenta jak i dietetyka jest obniżenie ryzyka porzucenia procesu z powodu niskiej efektywności narzucanego z góry schematu „bycia na diecie”.

Zespół:

Agnieszka Kułaga

pomysłodawca, project manager

Wojciech Liszka

business development

Janusz Kozioł

IT development

Kontakt:

Utrition Sp. z o. o.

ul. Gospodarcza 26

20-213 Lublin

Agnieszka Kułaga

+48 606 114 644

hello@alloweat.com

www.alloweat.com

Demox Sp. z o. o.

Branża:

Medycyna / Zdrowie Publiczne

Opis pomysłu:

Celem projektu jest przygotowanie testu diagnostycznego do przewlekłego zapalenia brzegu powiek, wywołanego roztoczem z rodziny nużeńcowatych – Demodex Spp (nużeniec, roztocze).

Założeniem pomysłodawcy jest wynalezienie nieinwazyjnej, szybkiej i taniej metody diagnostycznej. W chwili obecnej dostępne badania naukowe jak również badania prowadzone przez Pana Dr. Piotra Klaina – Schmidta,
jednoznacznie wskazują na pogłębiający się problem występowania schorzeń wywołanych przez Demodex Spp – w światowej populacji badania wskazują na 20% poziom zarażeń tym roztoczem. Badania będą prowadzone w celu opracowania łatwej i szybkiej możliwości diagnostyki obecności nużeńca na brzegach powiek, brwiach, skórze i wdrożeniu jej na rynek.

Kluczową wartością projektu dla pacjentów jest szybkie określenie powodu dla którego borykają się z symptomem „suchego oka”. Wskazanie powodu jest równorzędne z szybką możliwością rozwiązania ich problemu. Jednocześnie wprowadzając bezinwazyjny test, niwelujemy ból i dyskomfort towarzyszący badaniu.

Kluczową przewagą innowacją produktu ma być jego wysoka skuteczność diagnostyczna, powszechna dostępność i przede wszystkim łatwość stosowania.

Zespół:

Piotr Kleina – Schmidt

Międzynarodowy Ekspert
w leczeniu Nużeńca

Łukasz Polak

Współzałożyciel spółki
Demox – Ekspert we
wdrażaniu innowacji

Kontakt:

Demox Sp z. o.o.
ul. 1 maja 191.
25-646 Kielce
+48 508 205 718
lukasz.polak.era@icloud.com
www.nuzeniec.com

Lista rankingowa Top 45 – VII Runda

Informujemy, że Panel Ekspertów dokonał wyboru TOP 45 pomysłów biznesowych, które pozytywnie przeszły ostatni etap oceny i selekcji pomysłów do VII rundy inkubacji w Platformie Startowej Unicorn Hub.

Załączamy listę wniosków zakwalifikowanych do procesu inkubacji oraz listę rezerwową. W imieniu Zespołu Platformy „Unicorn Hub” oraz Panelu Ekspertów serdecznie gratulujemy zakwalifikowania się do procesu inkubacji!

ZOBACZ:

Lista wniosków zakwalifikowanych do procesu inkubacji

Lista rankingowa wniosków po pogłębionej ocenie merytorycznej – VII runda

Uprzejmie informujemy, iż Panel Ekspertów dokonał wyboru 55 pomysłów biznesowych, które przechodzą do ostatniego IV etapu procesu selekcji, tj. SELECTION DAYS w ramach Platformy Startowej „Unicorn Hub”. Wnioski na liście zostały opatrzone numerem ID oraz numerem wniosku w systemie LSI (numer do zweryfikowania w systemie LSI Parp).Kolejny etap selekcji i oceny Pomysłów – Selection Days realizowany będzie w dniach: 15.11.2021 r. oraz 16.11.2021 r.

ZOBACZ:

Lista rankingowa wniosków po pogłębionej ocenie merytorycznej – VII runda

Informujemy również, że indywidualne terminy spotkań wraz z instrukcją zostaną przekazane mailowo na adres głównego pomysłodawcy. 

Wszystkie karty oceny pomysłów biznesowych zostaną przekazane po ukończeniu procesu selekcji  i naboru wniosków.