Unicorn Hub DemoDay#10 już za nami!

W dniu 27 czerwca 2023 roku w Warszawie w PKO Rotunda przy ul. Marszałkowskiej 100/102 odbyło się finałowe wydarzenie Demo Day #10 kończące X rundę inkubacji w Platformie Startowej Unicorn Hub. To święto innowacyjnej przedsiębiorczości będące również zwieńczeniem pracy nad całym projektem. Podczas Demo Day#10 20 startupów z Polski Wschodniej zaprezentowało swoje innowacyjne rozwiązania biznesowe skierowane dla branż IT/ICT i Medycyna/ Zdrowie publiczne, smart city/transport.

W ramach inkubacji, pod okiem dedykowanego Managera Inkubacji i ekspertów branżowych startupy pokonywały kolejne kamienie milowe. W trakcie inkubacji startupy przekształciły swoje innowacyjne pomysły biznesowe w produkty i usługi oraz zweryfikowały opracowane strategie i modele biznesowe. Każdy startup zrealizował kompleksowy program inkubacji, szyty na miarę swoich potrzeb. Zwieńczeniem tych prac będzie zaprezentowanie na Demo Day#10 potencjału poszczególnych rozwiązań przed panelem ekspertów, VC i zaproszonymi gośćmi. Spółki przedstawią rezultaty 4-miesięcznego programu inkubacji obejmującego mentoring, warsztaty, networking, spotkania z partnerami oraz planowane ścieżki komercjalizacji rozwiązań. Proponowane rozwiązania to odpowiedź na problemy świata, wyzwania społeczne i środowiskowe, podążające za trendami technologicznymi, ekonomicznymi, komunikacyjnymi. W Unicorn Hub przekuwano ideę w realny biznes.

Podczas wydarzenia startupy były oceniane przez specjalnie powołany panel ekspertów. Najlepsze otrzymały rekomendację Platformy Startowej Unicorn Hub, będącej szansą na ubieganie się o dofinansowanie projektu w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w kwocie nawet 3 milionów 600 tysięcy złotych.  To  kolejny krok, by móc rozwijać i realizować z sukcesem innowacyjne pomysły.

W czasie wydarzenia przed startupami wystąpili alumni Platformy Startowej Unicorn Hub – spółki MAGLY i Binderless. Founderzy tych startupów podzielili się z uczestnikami swoim doświadczeniem w czasie wdrażania innowacji na rynek.  Opowiedzieli o magii tworzenia startupu i o tym w co zainwestowaliby milion złotych oraz czy zrobiliby to ponownie.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli:
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Patronat medialny objął MamSTartup.
Wydarzenie realizowane było w Partnerstwie z PKO Bank Polski, Open Innovation House i Grupą TAURON.

Platforma Startowa Unicorn Hub od ponad 3 lat wspiera startupy w procesie inkubacji. To projekt realizowany z Poddziałania 1.1.1 Platformy Startowe dla nowych pomysłów, Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, dzięki któremu od 2019 r. przeprowadzono 10 czteromiesięcznych rund inkubacji. W okresie realizacji projektu do oceny i przeanalizowania przez ekspertów pomysłów, wpłynęło 2102 wnioski.

a terenie Polski Wschodniej zarejestrowanych zostało 327 spółek, a 119 startupów z Unicorn Hub otrzymało dofinansowanie na wdrożenie produktu/usługi na rynek, na łączną kwotę dotacji z poddziałania 1.1.2. ponad 112 mln zł.

Ekosystem wsparcia startupów Platformy Unicorn Hub oparty jest na współpracy kilkudziesięciu partnerów, w tym firm, instytucji otoczenia biznesu, uczelni wyższych, funduszy VC oraz jednostek samorządu terytorialnego.

Liderem projektu jest Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” w Lublinie.

Więcej informacji na stronie https://unicornhub.pl/unicorn-hub-demoday10/

 

 

 

Lista rankingowa wniosków po pogłębionej ocenie merytorycznej – X Runda Unicorn Hub

Uprzejmie informujemy, iż Panel Ekspertów dokonał wyboru TOP 35 pomysłów biznesowych, które przechodzą do ostatniego IV etapu procesu selekcji, tj. SELECTION DAYS w ramach Platformy Startowej „Unicorn Hub”. Wnioski na liście zostały opatrzone numerem ID oraz numerem wniosku w systemie LSI (numer do zweryfikowania w systemie LSI PARP). Kolejny etap selekcji i oceny Pomysłów – Selection Days realizowany będzie w dniach: 13 i 14.02.2023 r. w Lublinie (stacjonarnie).

Lista rankingowa wniosków po pogłębionej ocenie merytorycznej

Informujemy również, że indywidualne terminy spotkań, szczegóły dotyczące spotkań wraz z instrukcją zostaną przekazane mailowo na adres głównego pomysłodawcy. Wszystkie karty oceny pomysłów biznesowych zostaną przekazane po ukończeniu procesu selekcji i naboru wniosków.

LISTA RANKINGOWA WNIOSKÓW INKUBACYJNYCH PO WSTĘPNEJ OCENIE MERYTORYCZNEJ

Uprzejmie informujemy, iż Panel Ekspertów dokonał wyboru 55 pomysłów biznesowych, które przechodzą do III etapu procesu selekcji, tj. etapu pogłębionej weryfikacji merytorycznej – WIDEOKONFERENCJE (SESJE PITCHINGOWE) w ramach Platformy Startowej „Unicorn Hub”.

Zobacz: Lista rankingowa wniosków po wstępnej ocenie merytorycznej

Startujemy z naborem do X rundy inkubacji!

Na co możesz liczyć:

  • wsparcie w opracowaniu modelu biznesowego i pierwszej wersji produktu (MVP)
  • szansę na dofinansowanie nawet do 3 600 000 PLN*

Więcej informacji na naszych Road Trip’ach on-line:

  • 28 grudnia 2022 r. , godz. 17.00 – 19.00 – w programie dodatkowo warsztat Business Model Canvas
  • 4 stycznia 2023 r., godz. 11.00 – 13.00 – w programie dodatkowo Fundusze Europejskie dla firm i startupów w Perspektywie Finansowej 2021-2027
  • 9 stycznia 2023, godz. 17.00 – 19.00 – w programie dobre praktyki w wypełnianiu wniosku aplikacyjnego do programu inkubacji Unicorn Hub 

Link do formularza zgłoszeniowego znajduje się TUTAJ

Zapraszamy do Platformy Startowej Unicorn Hub!

*Dotacja w wysokości  600 000 zł na wprowadzenie produktu na rynek oraz możliwości uzyskania dodatkowego finansowania w wysokości 3 000 000 zł na rozwój (Źródło)

Platforma Startowa Unicorn Hub - Lublin, Stalowa Wola, Kraków
OCENA FORMALNA WNIOSKÓW INKUBACYJNYCH ZŁOŻONYCH DO IX RUNDY INKUBACJI ZAKOŃCZONA!

PRZEDSTAWIAMY LISTĘ WNIOSKÓW, KTÓRE SPEŁNIŁY KRYTERIA  FORMALNE

Przedstawiamy także terminarz kolejnych etapów naboru:

Wstępna ocena merytoryczna i publikacja Top70 – 31.08.2022 r.

Pogłębiona ocena merytoryczna i wideokonferencje z pomysłodawcami – 3.09 – 12.09.2022 r.

Publikacja listy Top55 – 13.09.2022 r.

Selection Days w Lublinie – 15 – 16.09.2022 r.

Do IX rundy inkubacji zaproszonych zostanie maksymalnie 45 projektów – 19.09.2022 r.

UAIS Sp. z o. o.

Branża:

UAIS (Unified Account Information System) to rozwiązanie, które pomaga klientom B2C, B2B, a także B2B2C w tworzeniu nowych usług generujących przychody w oparciu o analizę danych pozyskanych dzięki wprowadzonej dyrektywie PSD2 (dot. Open Banking). Zapewnia bezpieczne, gotowe do użycia interfejsy, wsparte technologią uczenia maszynowego, pozwalającą na testowanie nowych rozwiązań informatycznych w środowisku testowym, ale w warunkach i strukturze danych odzwierciedlającej środowisko produkcyjne.

 

Kontakt:

petergoralczyk@gmail.com