Alloweat Sp. z o. o.

Branża:

IT / ICT

Opis pomysłu:

Alloweat jest multifunkcjonalną platformą dla dietetyka, która automatyzuje procesy towarzyszące pracy z pacjentem (obsługa terminarza, przeprowadzanie wywiadu, bieżąca analiza dzienniczków żywieniowych, wyliczanie zapotrzebowania energetycznego, tworzenie jadłospisów, komunikacja, monitoring) oraz zintegrowaną aplikacją mobilną i platformą edukującą oraz analizującą postępy jego pacjenta. Rozwiązanie umożliwia przejęcie części zadań dietetyka przez nowoczesne technologie oraz zapewnia stałą, dwukierunkową komunikację z pacjentem.

Alloweat umożliwia nie tylko szybsze tworzenie strategii żywieniowych pacjenta ale przede wszystkim włącza pacjenta w proces kształtowania jego własnych zmian. Narzędzie stwarza możliwość pacjentowi dokonywania wyborów, nauki na własnych błędach, a jednocześnie przenosi część odpowiedzialności za powodzenie procesu z dietetyka na pacjenta. Aplikacja mobilna zapewnia edukację pacjenta, bieżącą weryfikację budżetu energetycznego, analizuje postępy pacjenta, informuje o odchyleniach od założonego planu, sugeruje rozwiązania.

Ważną wartością zarówno dla pacjenta jak i dietetyka jest obniżenie ryzyka porzucenia procesu z powodu niskiej efektywności narzucanego z góry schematu „bycia na diecie”.

Zespół:

Agnieszka Kułaga

pomysłodawca, project manager

Wojciech Liszka

business development

Janusz Kozioł

IT development

Kontakt:

Utrition Sp. z o. o.

ul. Gospodarcza 26

20-213 Lublin

Agnieszka Kułaga

+48 606 114 644

hello@alloweat.com

www.alloweat.com