AERO APPS Sp. z o. o.

Branża:

IT / ICT

 

Opis pomysłu:

IT Chemical Quick Start (ITCQS)

IT Chemical Quick Start (ITCQS) jest rozwiązaniem informatycznym, pozwalającym na uruchomienie instalacji technologicznej do produkcji bądź przetwarzania płynnych surowców niebezpiecznych w przemysłowych zakładach chemicznych.

Dzięki aplikacji możliwe będzie skrócenie czasu uruchomienia oraz pomięcie czasu testowania.

Obecnie 16 tygodni a dzięki aplikacji ITQCS uruchomienie max do 4 tygodni.

Przekłada się to na zmniejszenie kosztów uruchomienia, zamiast którego proponuje się płatność licencyjną lub płatność za wypożyczenie licencji.

 

Kontakt:

gabriel.zwolinski@gmail.com