ABInfortech Sp. z o. o.

Branża:

IT / ICT

 

Opis pomysłu:

Rozszerzona integracja inteligentnego domu z autonomicznymi systemami funkcjonującymi poza systemem inteligentnego sterowania, w tym z systemem zarządzania zasobami przechwytywanych wód opadowych

Przedmiotem pomysłu jest zaawansowany sterownik mikroprocesorowy – interfejs fizyczny wraz z oprogramowaniem oraz aplikacją SmartWater4Home sterujących zagospodarowaniem wód opadowych przechwytywanych i gromadzonych na danej posesji

Rezultatem będzie znaczące ograniczenie zużycia wody wodociągowej, obniżenie kosztów podatkowych „podatek deszczowy”, optymalizacja zużycia posiadanych zasobów wody (czujniki wilgotności), znaczna oszczędność czasu wykorzystanego na pielęgnację ogrodu, synchronizacja z pracą automatycznych kosiarek.

System umożliwi podłączanie urządzeń przeznaczonych do inteligentnego zagospodarowania wód opadowych do standardowych central sterujących systemu SmartHome . Projektowany system może również pracować autonomicznie z wykorzystaniem aplikacji na Smartfonie lub poprzez interfejs WWW generowany przez sterownik.

Koszty systemu można pokryć w znacznej części z programu „Moja woda”

Innowacyjność polega na dodaniu szeregu funkcji, dotychczas pomijanych przez konkurencję, związanych z automatyczną kontrolą działania systemu – wykrywanie sytuacji awaryjnych np. niekontrolowanych wycieków wody (pękniecie instalacji wodnej spowoduje wyłączenie uszkodzonego obwodu i wysłanie alertu do właściciela), kontrola stanu instalacji elektrycznej (awarie wynikające z długotrwałego oddziaływania czynników atmosferycznych na komponenty systemu), wraz z możliwością automatycznego powiadomienia serwisu producenta. Innowacje te powinny zapewnić wieloletnią pracę systemu jak najmniej obciążając właściciela serwisem i obsługą techniczną.

 

 

Kontakt:

berand67@gmail.com| ra.berdy@gmail.com