OLD Sp. z o. o.

 

 

Branża:

Medycyna / Zdrowie publiczne

 

Opis pomysłu:

Celem projektu jest opracowanie i komercjalizacja nowego urządzenia dla pacjentów z wyłonioną stomią. O.L.D. to urządzenie mające poprawić jakość życia i zdrowia pacjentów stomijnych na świecie. Urządzenie ma pomóc pacjentom stomijnym w przezwyciężaniu ich największych wyzwań związanych z zaopatrzeniem stomii.

Opracowywane urządzenie to produkt komplementarny do dostępnego obecnie na rynku sprzętu stomijnego. Urządzenie nie posiada obecnie alternatywy na rynku stomijnym, rozwiązując jeden z największych problemów pacjentów z wyłonioną stomią. Obecny sprzęt stomijny + O.L.D. pozwoli pacjentom na znacząca poprawę jakości zdrowia, gdyż niewłaściwe zabezpieczenie stomii wiąże się z negatywnymi konsekwencjami zdrowotnymi i życia (aspekt społeczny i zawodowy). O.L.D. przenosi rynek stomijny z pasywnego (obecne rozwiązania koncentrują się przede wszystkim na funkcjach zbierania treści jelitowej i uszczelniania) na aktywne rozwiązania, tworząc nowy, globalny, kompleksowy standard opieki stomijnej.

 

 

Zespół:

Sebastian Niemirski

Piotr Brzeziński Marcin Wojtczak